Stabilt på arbetsmarknaden i Östergötland

Utvecklingen på arbetsmarknaden i Östergötland är fortsatt stabil. Sedan juli förra året har arbetslösheten minskat med 1 200 personer. Nu ligger arbetslösheten på 7,3 procent av befolkningen 16-64 år.

Juli är normalt en lugn månad på arbetsmarknaden, vilket stämmer också i år. Arbetslösheten ökar något vilket till stor del beror på många ungdomar som har gått ut gymnasiet. Samtidigt är antalet varsel, antalet nyanmälda lediga jobb och antalet som får arbete förhållandevis få.

Antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd var i slutet av juli 20 100 personer i Östergötland. Det är en minskning med 1 200 personer jämfört med juli förra året. I procent var arbetslösheten 7,3 procent av befolkningen 16-64 år. Högst andel öppet arbetslösa och arbetssökande i program har Motala med 9,5 procent, följt av Norrköping med 8,8 procent. Lägst andel i länet har Ydre med 3,6 procent följt av Söderköping med 4,4 procent.

Ökning av arbetslösa ungdomar

Sedan maj månad har ungdomsarbetslösheten i länet ökat med 1,6 procentenheter och är nu 11,5 procent av befolkningen 18-24 år. Mest ökade arbetslösheten i Motala med 3,7 procentenheter, följt av Mjölby med 2,6 procentenheter. Men ungdomsarbetslösheten i länet har sjunkit jämfört med juli förra året då den var 12,5 procent.

– Antalet arbetslösa ungdomar ökar alltid under sommaren när många slutar gymnasiet, säger Gösta Landgren arbetsförmedlingschef i Norrköping. Men vi vet att många ungdomar under hösten går vidare till studier. Vi tror också att läget på arbetsmarknaden fortsätter i positiv riktning i höst vilket också gynnar ungdomarna.

Bifogar faktaunderlag med utförligare information för juli.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Augusti månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 september.

För kommentarer:
Gösta Landgren, arbetsförmedlingschef Norrköping, 010-486 59 69 

För information:
Annelie Almérus, utredare, 010-487 67 05

Presskontakt:
Anneli Hedlund, informatör, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
informatör
Arbetsförmedlingen | Informationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar