Stort intresse för seminarium om utbildningar för framtiden

Intresset är stort för Arbetsförmedlingens och Motala och Vadstena kommuners seminarium den 23 augusti om yrken och utbildningar med goda framtidsutsikter.

Seminariet är startskottet på Arbetsförmedlingens och kommunernas gemensamma satsning för att sikt minska ungdomsarbetslösheten. Samarbetet ska bidra till att elever och föräldrar får en bättre bild över hur arbetsmarknaden ser ut, var det finns arbeten och hur viktigt det är att ha en utbildning.

– Ett hundratal kommunanställda, förtroendevalda och företagare har anmält sig till seminariet och vi hoppas på många intressanta diskussioner, säger Per Engdahl, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Motala.

Medierna är välkomna att delta på seminariet.

Tid: Tisdagen den 23 augusti, kl. 13.30-16.00.

Plats: Carlsund Utbildningscentrum, aulan, Medevivägen 57, Motala.

Program

13.30:  Kaffe/the serveras.

14.00: Inledning med Per Engdahl, Arbetsförmedlingen, Camilla Egberth,kommunstyrelsens ordförande Motala och Jan Sundström, kommunstyrelsens ordförande Vadstena.

14.10:   Annelie Almérus, utredare på Arbetsförmedlingen, presenterar Arbetsförmedlingens prognos för 2011-2012, med fokus på branschutvecklingen i Östergötland och vilka yrken som har goda framtidsutsikter.

14.35:  Representanter för arbetsgivare inom olika branscher ger sin bild av utveckling, personalförsörjning samt kompetenskrav både nu och i framtiden.

15.20: Johnny Thorén, verksamhetschef för gymnasiet i Motala kommun, informerar om nya gymnasieskolans krav och förutsättningar.

15.40: Frågor och avslutande diskussion.

För mer information:
Per Engdahl, Arbetsförmedlingen, 010-486 26 05

Presskontakt:
Chatarina Åberg Karlsson, informatör, 010-486 00 20

----------------------------------------------------------------

Chatarina Åberg Karlsson, informatör
Arbetsförmedlingen | Informationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-486 00 20 | Fax: 013-20 28 50
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera