Utbilda för framtiden – gemensam satsning på unga i Motala och Vadstena

Arbetsförmedlingen och Motala och Vadstena kommuner gör en gemensam satsning för att få skolungdomar att välja utbildningar med goda jobbchanser.

Arbetslösheten är hög bland ungdomar, samtidigt som många företag inte får tag på medarbetare med rätt kompetens. Många utbildningar med bra framtidsutsikter har också svårt att få sökande. Arbetsförmedlingen driver sedan tidigare projektet Ung Möjlighet tillsammans med Motala och Vadstena kommuner. Projektet vänder sig till arbetssökande ungdomar och har bland annat uppmärksammat vikten av att ungdomar tidigt får information om utbildningar och arbetsmarknad. Det här är bakgrunden till det samarbete Arbetsförmedlingen och kommunerna nu inleder. Syftet är att elever och föräldrar ska få en bättre bild över hur arbetsmarknaden ser ut, var det finns arbeten och hur viktigt det är att ha en utbildning.

Seminarium 23 augusti

Startskottet för satsningen är den 23 augusti med ett seminarium för tjänstemän, förtroendevalda och företag i kommunerna.

Seminariet tar bland annat upp följande punkter:

 • Hur ser arbetsmarknaden ut inom olika branscher?
 • Vilka yrken har goda jobbchanser?
 • Kan vi attrahera våra skolungdomar att välja utbildningar som ökar möjligheten att få jobb? Nya gymnasieskolans krav och förutsättningar.

Informationsträffar och gymnasiemässa

Under september till november håller vi informationsträffar för föräldrar och elever i årskurs 8-9 inför gymnasievalet. Den 8 oktober genomförs den årliga gymnasiemässan, i år med utökad information om arbetsmarknad och utbildningsvägar.

Den här gemensamma satsningen är början på ett långsiktigt arbete med de här frågorna.

För mer information:

Birgitta Tegidius, arbetsförmedlingschef Motala, 010-487 02 35

Per Engdahl, sektionschef Arbetsförmedlingen, 010-486 26 05

Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande Motala, 0141 - 22 50 01

Jan Sundström, kommunstyrelsens ordförande Vadstena, 0143-150 19

Presskontakt:

Anneli Hedlund, informatör, 010-487 66 23

Ur Arbetsförmedlingens vårprognos 2011 över arbetsmarknadsutsikterna i Östergötland
Utvecklingen på arbetsmarknaden i Östergötland har tagit ordentlig fart och företagen tror på en stark utveckling under 2011 och 2012. Det som kan hämma utvecklingen under de kommande åren är bland annat brist på speciella kompetenser. Under 2011 bedöms byggbranschen fortsätta sin redan under 2010 påbörjade starka utveckling. Även verkstadsindustrin går i delar av länet bra och framför allt är privata tjänster med handel och informationsteknik starka i de centrala delarna av länet.

Några utmaningar på länets arbetsmarknad

 • Underlätta för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden.
 •  
 • Förbättra arbetsvillkoren inom delar av den offentliga sektorns verksamheter.
 •  
 • Anpassa antalet utbildningsplatser efter arbetsgivarnas behov av kompetens

Exempel på bristyrken i länet

 • Byggnadsplåtslagare
 •  
 • Systemerare/Programmerare
 •  
 • Sjuksköterskor
 •  
 • It-strateg/It-analytiker
 •  
 • Civilingenjörer Byggnadsingenjörer, byggnadstekniker
 •  
 • Lastbilsförare
 •  
 • Maskinförare lantbruk, skog, anläggning
 •  
 • Förskollärare
 •  
 • Kockar
 •  
 • CNC-operatörer

----------------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
informatör
Arbetsförmedlingen | Informationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar