Arbetslösheten i Skåne minskar för unga, men ökar för utrikes födda

Efterfrågan på Skånes arbetsmarknad är bra, vilket bland annat gynnar länets ungdomar. Arbetslösheten minskar också bland inrikes födda och personer som varit utan arbete i högst ett år. Däremot ökade Skånes totala arbetslöshet något i oktober jämfört med för ett år sedan. Ökningen gäller framför allt gruppen utrikes födda.

– Även om Skånes ungdomsarbetslöshet fortfarande är hög är det väldigt positivt att allt fler arbetsgivare tar tillvara ungas kompetens, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne.

– Chansen till arbete ökar rejält med godkänd gymnasieutbildning. Därför är satsningar som förra veckans jobb – och utbildningsmässa, TO DO, tillsammans med Malmö stad med cirka 40 arbetsgivare så värdefull, menar Sofie Carlsson.

I oktober fick 5 700 personer i Skåne arbete, vilket är knappt 600 färre än året innan.

Svag ökning av arbetslösheten

Drygt 60 700 personer var arbetslösa i oktober jämfört med knappt 59 900 för ett år sedan, vilket motsvarar 10,1 procent av arbetskraften. Därmed ökade arbetslösheten svagt för fjärde månaden i rad. Cirka 31 800 av de arbetssökande är utrikes födda. Av dessa har drygt 8 100 kommit från länder utanför EU/EES och har fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna. Den gruppen ökar mycket snabbt i Skåne.

De stora variationerna mellan Skånes kommuner finns kvar. Lomma hade lägst arbetslöshet med 3,2 procent av arbetskraften och högst hade Malmö med 15,2 procent av arbetskraften

Ungdomsarbetslösheten minskade även i oktober

I oktober minskade ungdomsarbetslösheten med nästan 1 300 personer (-10,1 procent) jämfört med för ett år sedan. I oktober var nästan 11 500 mellan 18 och 24 år utan arbete, vilket motsvarar 17,3 procent av arbetskraften, jämfört med 13,3 procent för riket.

Lägst ungdomsarbetslöshet hade Lomma med 6,7 procent. Högst hade Bromölla med 28,7 procent och Östra Göinge med 25,1 procent av arbetskraften.

Färre varslades om uppsägning

I oktober varslades 453 personer om uppsägning i Skåne jämfört med 635 personer ett år tidigare. Flest varselberörda fanns inom tillverkningsindustrin.

Fortsatt fler lediga platser

I oktober anmäldes 11 500[1] (knappt 3 700 fler än i oktober 2014) lediga platser. Flest nyanmälda platser finns inom branschgrupperna Finansiell verksamhet och företagstjänster, Vård- och omsorg, Utbildning samt Handel.

Kort om oktober månad 2015, Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)

  • 10,1 procent var inskrivna som arbetslösa (10 %) *

  • 17,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,9 %) **

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 60 714 personer (59 876)

  • 5 657 personer fick arbete (6 233)

  • 3 813 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (3 992)

  • 11 478 nya lediga platser anmäldes (7 806)

  • 453 personer varslades om uppsägning (635)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Månadsstatistiken för oktober publiceras den 14 december klockan 8.


[1] Det finns en stor osäkerhet i platsstatistiken. Registreringen av platser kontrolleras men dubbla annonseringar har blivit vanligare i takt med att fler och fler företag själva lägger upp sina annonserar på Arbetsförmedlingens hemsida.

För kommentar: Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne, 010-486 85 92
För information: Thomas Behrens, analytiker, 010-486 1120
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720,
Lars Ericsson  010-486 27 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se