Arbetssökande erbjuds validering och yrkes-kompetensbedömning inom olika branscher

I november och december anordnar Arbetsförmedlingen Integration i Malmö yrkeskompetensbedömnings (YKB)- och valideringsmässor inom tre branschområden; restaurang, handel och lokalvård. Syftet är att arbetssökande som ingår i etableringsuppdraget snabbare ska få ett arbete genom att både den arbetssökande och Arbetsförmedlingen har en tydlig bild en persons kompetens.
Tisdag den 26 november är det dags för den första mässan med inriktning mot restaurang och livsmedel.

På mässan intervjuas alla arbetssökande om vilken utbildning och arbetslivserfarenhet de har. Dessutom deltar en arbetsgivare som berättar om branschen, men också om de krav och förväntningar som ställs för att arbeta inom området. Syftet är att identifiera de som har behov av en yrkeskompetensbedömning eller en valideringsinsats och som ett nästa steg, att sedan matcha individen mot en lämplig YKB-anordnare.

Bakgrunden är ett uppdrag att snabbare identifiera nyanländas erfarenheter och förmågor och utifrån det effektivare hitta vägar mot lämpliga yrken och arbeten. Satsningen genomförs i form av en pilot i Malmö och Stockholm.

Tid:Tisdag 26 november klockan 13-16
Plats: Arbetsförmedlingen, Kungsgatan 6, Malmö (in på Ljusgården)

Fakta:
Etableringsreformen som trädde i kraft i december 2010 innebär att Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för att erbjuda vissa nyanlända invandrare insatser för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Under denna tid, högst 24 månader, har man en etableringsplan som beskriver hur vägen till arbete eller studier ser ut. Det finns möjlighet att ha en etableringslots som ger den arbetssökande stöd i att söka arbete och att komma in det svenska samhället.

För information:  Stina Sjödahl, sektionschef  Arbetsförmedlingen Malmö Integration
Presskontakt:
Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar