De lediga jobben i Skåne ökar, men arbetslösheten minskar långsamt

Många arbetsgivare söker personal och i augusti anmäldes 6 900 lediga platser  till Arbetsförmedlingen i Skåne, vilket är 1 900 fler än för ett år sedan. Arbetslösheten fortsätter att minska och det gynnar framför allt de som varit utan arbete i högst ett år. Även ungdomsarbetslösheten minskar, men variationerna inom länet är fortsatt stora.

– Trots att efterfrågan är bra ser vi inga tecken på att arbetslösheten kommer att minska drastiskt, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne Blekinge

– Däremot tror vi att den positiva trenden håller i sig, vilket bland annat gör att ungdomsarbetslösheten successivt minskar, menar Sofie Carlsson

Fler lediga platser

De lediga platserna ökar framför allt inom Branschgrupperna Vård- och omsorg, Finansiell verksamhet, företagstjänster samt Handel jämfört med augusti förra året.

Arbetslösheten minskar, men i långsam takt

Knappt 60 400 personer var arbetslösa i augusti jämfört med cirka 62 100 för ett år sedan och det motsvarar 10,1 procent av arbetskraften. Arbetslösheten i Skåne minskar dock långsammare än i övriga storstadslän och i grannlän som Blekinge och Kronoberg.

Allt färre personer skriver in sig som arbetsökande på länets arbetsförmedlingar. I maj var det 4 300 personer, vilket var 400 färre än samma månad 2013.

Ungdomsarbetslösheten varierar mellan kommunerna

Under juli-augusti stiger ungdomsarbetslösheten och minskar sedan när många börjar sina utbildningar. I augusti var drygt 13 400 ungdomar mellan 18-24 år utan arbete, vilket är 1 200 färre än för ett år sedan och motsvarar 19,7 procent av arbetskraften. Högst ungdomsarbetslöshet har Bromölla med 29,7 procent och Östra Göinge med 27,5 procent, medan Lund har den lägsta med 8,6 procent.

Färre fick arbete

5 600 som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen fick arbete, vilket är knappt 800 färre personer än året innan (-12,2 procent). Av de som fick jobb vara knappt 800 ungdomar mellan 18 och 24 år.  

520 varslades i augusti

En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kommande uppsägningar. I augusti varslades 520 personer om uppsägning i Skåne. Det aktuella antalet ligger därmed strax över genomsnittet – dvs. cirka 500 varslade under den senaste tioårsperioden Flest varselberörda fanns inom tillverkningsindustrin.

Läs mer i Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, augusti 2014.

Månadsstatistiken för september publiceras den 10 oktober klockan 8.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

För kommentarer: Sofie Carlsson, biträdande marknadschef   Arbetsförmedlingen Skåne Blekinge  010-486   85 92

För information: Thomas Behrens, utredare 010-486 1120

Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, informatör, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se