De lediga platserna fortsätter att öka i Skåne

Utvecklingen på Skånes arbetsmarknad var fortsatt positiv i juli även om förbättringstakten har blivit svagare. Antalet lediga platser är fortfarande högt och färre saknar arbete jämfört med juli förra året.

– Utvecklingen av de lediga platserna visar att Skånes arbetsmarknad är stabil och att arbetsgivarnas behov av arbetskraft håller i sig, säger Mattias Buvari, Marknadschef på Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge.

– Samtidigt finns det en viss oro runt det som händer på finansmarknaden. Det är dock inget som vi ser påverkar arbetsmarknaden hos oss i dagsläget, avslutar Mattias Buvari.

I juli anmäldes 4 200 lediga platser. Det är en ökning med 700 eller 20 procent jämfört med juli 2010. Fram till och med juli i år ökade antalet lediga platser med 12 700 eller 34 procent jämfört med samma period 2010.

Antalet personer som saknar arbete minskade

I juli var 55 300 personer eller 7 procent av befolkningen (16-64 år) var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. För ett år sedan var motsvarande siffror drygt 57 600, eller 7,3 procent. Siffrorna varierar över länet, från den lägsta i Lomma med 2,6 procent till den högsta i Landskrona med 11,0 procent. I Malmö var andelen 9,2 procent.

För ungdomarna har arbetsmarknaden förbättrats under våren. Knappt 12 900 ungdomar mellan 18 och 24 år var inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 800 personer färre än i juli 2010.

4 224 personer fick arbete i Skåne i juli. Förra året var antalet 4 807 personer. Av de som fick arbete i juli i år var 1 152 ungdomar mellan 18-24 år.

Under juli månad varslades 320 personer om uppsägning i Skåne. Jämfört med förra året är detta en minskning med 420 personer.

Fakta

Från och med februari 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning.

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Augusti månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 september 2011.

För kommentarer:

Mattias Buvari, Marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne, Blekinge och Arbetsförmedlingen Kultur Media, Tel:070-344 51 01
Eva Bohlin, chef Arbetsmarknadsområde Kristianstad, Tel: 010-486 15 94
Pia Gustavsson, chef Arbetsmarknadsområde Malmö Tel: 010-486 36 69
Staffan Hållö, chef Arbetsmarknadsområde Lund,  Tel: 010-486 38 74
Carl-Axel Sandén, chef Arbetsmarknadsområde Trelleborg, Tel: 010-486  92 52 
Carita Wittfjord, chef Arbetsmarknadsområde Helsingborg, Tel: 010-486 57 62

För information:

Thomas Behrens, Statistikansvarig, Tel: 010-486 11 20

Presskontakt:

Maria Stegefors, Informatör,  Tel: 010-486 98 15

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar