Färre arbetslösa inom Kultur och media- Arbetsförmedlingen söker nya vägar för jobb

Under februari 2012 minskade antalet personer som var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd inom Arbetsförmedlingen Kultur Media till 3 050, vilket var 8 procent färre än 2011. Minskningen är inte lika stark som tidigare och tendensen pekar mot att arbetslösheten kommer att börja öka igen.

– 950 personer fick arbete under februari 2012, vilket är positivt med tanke på rådande osäkerhet på arbetsmarknaden, säger Birgitta Johansson, chef för Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Många arbetssökande inom Arbetsförmedlingen Kultur Media söker arbete även utanför sitt eget yrkesområde och påverkas därför när den allmänna konjunkturen går ner.

– Vi jobbar därför mycket aktivt i olika forum för att både knyta fler arbetsgivarkontakter och marknadsföra arbetssökandes kompetens, berättar Birgitta Johansson. Det kan till exempel vara Mötesplatser där vi tillsammans med näringslivet försöker hitta nya nischer eller genom att utbilda vår egen personal på branschdagar.

-          16 mars diskuterade Mötesplats Nord villkoren för författare tillsammans med Författarförbundet, Författarcentrum och Arbetsförmedlingen Kultur Media.

-          Den 27 mars anordnas en branschutbildningsdag i Stockholm för arbetsförmedlare med fokus på filmbranschen. Branschfolk berättar om vilken kompetens som krävs yrken som regissör, tekniker eller producent och om utvecklingen i branschen.

-          27 mars anordnar Mötesplats Göteborg en träff kring Klippanområdet och hur området kan utvecklas och samtidigt skapa fler arbetstillfällen. Spännande företagare möts i en debatt kring ämnet.

Cirka 1000 sökande fick jobb i februari

Antalet nyanmälda lediga platser är i stort sett lika många som under februari 2012. Det är fortfarande nästan 1 000 sökande som får arbete varje månad. Detta är likvärdigt med både året innan och förra månaden.

Totalt var 9 200 personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen Kultur Media, vilket är en minskning med 500 personer jämfört med februari 2011.

Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd som har varit utan arbete 6 respektive 12 månader minskar fortfarande jämfört med för ett år sedan. Däremot har de sökande som varit arbetslösa mer än två år stagnerat och är ungefär lika många nu som förra året.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget under februari 2012

  • I februari 2012 var 1 927 personer arbetslösa och motsvarande siffra samma månad föregående år var 2 057. En minskning med 6 procent.
  • Antalet personer i program med aktivitetsstöd i februari 2012 jämfört med samma månad föregående år, har minskat med 15 procent, ifrån 1 249 till 1 116 personer.
  • Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har fortsatt minska med 8 procent jämfört med för ett år sedan för i stort sett hela gruppen och i hela landet.
  • Antalet funktionsnedsatta arbetssökande är oförändrat jämfört med förra året. Därmed går denna grupp mot strömmen och tydligast ser man det ju längre man varit arbetslös. Bland de som varit arbetslösa två år eller längre, är ökningen 13 procent eller 12 personer.
  • Totalt var 9 167 personer inskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen Kultur Media i slutet av februari 2012. Jämfört med februari 2011 då antalet inskrivna var 9 615 motsvarar detta en minskning med 5 procent.
  • Antalet nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen Kultur Media minskade under februari månad 2012 med 37 procent jämfört med motsvarande månad 2011 från 245 till 154 arbetslösa under 2012. Minskningen är jämt fördelad i Sveriges olika regioner.

Antalet sökande som fick jobb den senaste månaden var oförändrad jämfört med förra året. 953 personer fick arbete i februari 2012, jämfört med 962 i februari 2011.

Antalet inskrivna sökande i Jobb- och Utvecklingsgarantin minskade svagt till 704 från 744 på ett år.

Sökande med timanställning har minskat med 11 procent eller 184 personer jämfört med 2011 och uppgick i februari 2012 till 1 500.

Det var 355 personer som hade nystartsjobb i februari 2012. Därmed var antalet personer som har nystartsjobb i stort sett oförändrat jämfört med februari 2011.

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst

Just nu är närmare 3000 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över

26 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingens Kultur Bildbank och anger den som sin referens.

Till Bildbanken

Kultur & nöjesbanken

I Kultur och nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program, samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Till Kultur och Nöjesbanken

Arbetsförmedlingen Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet. Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.

Arbetsförmedlingschefer
Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd: Mona Mårtensson tel.
010-486 60 66 
Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord: Anita Eriksson tel. 010-486 0529

För kommentarer:Birgitta Johansson, chef Arbetsförmedlingen Kultur Media
010-486 1372
För information: Benny Gustavsson, verksamhetssamordnare, 010-486 3604
Peter Nofors, utredare  010-486 76 97
Presskontakt:  Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera