Fler får arbete genom tätare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Sedan årsskiftet har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på uppdrag av regeringen utökat samarbetet för att vägen tillbaka till arbete för sjuka ska vara så kort och smidig som möjligt. I Malmö har 10 personer fått arbete genom projektet AMiA.

I Malmö finns projektet AMiA, Aktivering, Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion, som startade i april 2011. I detta har totalt 275 personer deltagit, till och med februari. Av dessa har 104 lämnat projektet: 10 har fått arbete, 41 har kommit åter till Försäkringskassan, 43 är kvar på Arbetsförmedlingen, 2 har gått till studier och 8 har avslutats av andra skäl.

En av dem som fått arbete är Anne och hon ställer gärna upp och berättar sin historia.

AMiA vänder sig till dem som har sex månader innan de har slut på sina ersättningsdagar. Syftet med projektet är att utveckla en metod som leder till att deltagarna får mer fokus på framtiden och upplever att möjligheterna att återfå arbetsförmågan har ökat.

Projektet innebär ett nytt arbetssätt där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ser hela kedjan före, under och efter arbetslivsintroduktionen som en gemensam process. Avsikten är att påskynda inträdet/återgången i arbete.

Utgår från deltagarna

En handläggare från Försäkringskassan och en från Arbetsförmedlingen samarbetar och följer individen under hela processen. Metoden är individanpassad och utgår från deltagarnas situation genom att pröva arbetsmetoder som kan stärka de sjukskrivnas väg tillbaka till arbete efter en längre tids sjukskrivning. För att vara bättre förberedd när arbetslivsintroduktionen börjar erbjuds de sjukskrivna som ingår i projektet AMiA olika aktiviteter i syfte att utveckla sina starka sidor och att förbereda sig rent praktiskt.

– Det roliga med detta projekt är att vi så tydligt kan se att individanpassade insatser verkligen hjälper och att vi kan ge ett bättre stöd när vi myndigheter samarbetar. Några av de arbetsmetoder som vi arbetat fram i projektet har redan implementerats på nationell nivå, säger Ann Walestrand på Försäkringskassan som är delprojektledare för AMiA i Syd.

– Målet med våra insatser är att de ska leda till arbete och vi har en hel verktygslåda med insatser till vårt förfogande. Genom att vi kopplas in tidigare kan vi tillsammans utforma lösningar som är anpassade till varje individ och övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen blir på så sätt smidigare, säger Allan Waktmar, chef Arbetsförmedlingen Integration i Malmö.

Fakta

  • Under tiden som man deltar i AMiA har man sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsstöd
  • AMiA står för Aktivering, Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion
  • Mer information om projektet finns på webbplatsen www.amia.se

För information:
Ann Walestrand Samverkansansvarig/delprojektledare Lokalt försäkringscenter Malmö 010-118 66 26 (även för kontakt med deltagare Anne)
Allan Waktmar Chef Arbetsförmedlingen Integration i Malmö 010-487 06 19

Presskontakt:
Lena Lithner Soutkari, informatör Arbetsförmedlingen, telefon 010-486 9720
Camilla Lindgren, informatör Försäkringskassan, telefon 010-118 69 60

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera