Fler varsel och många sommarjobb

Skånes arbetsmarknad fortsätter att spreta på olika håll. Fortfarande är efterfrågan på arbetskraft bra och i mars anmäldes 7 300 lediga platser, men det är samtidigt 600 färre än i mars förra året. Arbetslösheten har ökat med 2 600 personer och i mars vars 58 700 skåningar utan arbete. Samtidigt anmäls många semestervikariat och feriejobb; framför allt inom vård och omsorgssektorn.  
Oroande är dock att antalet varsel ökade till 967, vilket är 427 fler varslade personer än mars 2011.
– Nästan en tredjedel av varslen finns inom industrin och vi ser också att arbetslösheten bland männen ökar, säger Mattias Buvari, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge.

Även om arbetsmarknaden försvagas får många fortfarande jobb. I mars började 6 835 personer av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen i Skåne ett arbete, vilket är 400 färre än i mars 2011. Av dessa var 1 567 ungdomar mellan 18 och 24 år. 759 var personer med funktionsnedsättning.

– Trots nedgången får många fortfarande jobb och den här veckan, vecka 16, fokuserar vi extra på jobb och utbildning inom Servicesektorn. På arbetsförmedlingarna i hela Skåne och Blekinge har vi rekryteringsträffar och utbildningsmöten kring servicejobb, berättar Mattias Buvari.

Sommarjobben har ökat kraftigt

Jämfört med första kvartalet förra året har antalet semestervikariat och feriejobb ökat med 1650 och merparten, 1 500, av dessa finns inom vård- och omsorgssektorn. När det gäller övriga lediga platser anmälde Skånes arbetsgivare 7 300 lediga platser i mars, vilket är 600 färre än i mars 2011. Eftersom minskningen varat några månader tyder den på att arbetsmarknaden sakta försämras.

Fler arbetslösa ungdomar och utrikes födda

Ungdomar har generellt en lösare anknytning till arbetsmarknaden och är därmed mer konjunkturkänsliga. De får snabbare jobb vid en högkonjunktur, men blir ofta arbetslösa vid sämre tider. I mars var 13 450 personer mellan 18 och 24 år utan arbete, vilket är 1 200 fler än i mars 2011.

Även arbetslösheten bland personer som är utrikes födda har ökat och var 24 000 personer i mars, vilket är en ökning med 2 300 personer jämfört med 2011.

Kraftig ökning av antal varsel

I mars varslades 967 personer om uppsägning, vilket är 427 fler än i mars 2011. En tredjedel av varslen gäller industrin, men annars gäller uppgången de flesta branscher.

– Att antal varsel ökar är oroande, samtidigt vet vi att många av dessa personer kommer att få nytt arbete relativt snabbt eftersom de har en färsk kompetens säger Mattias Buvari.

– Mer oroande är att antalet personer som gått utan arbete länge ökar stadigt. Här försöker vi jobba med att hitta öppningar till arbetslivet till exempel genom praktik eller anställningar med stöd så att arbetsgivarna är beredda att ge även dessa personer en ny chans, avslutar Mattias Buvari.

Läs mer i Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, februari 2012

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 maj kl 8.00.

För kommentarer: Mattias Buvari, Marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne Blekinge och Arbetsförmedlingen Kultur Media Tel:070-3445 101
Eva Bohlin, chef Arbetsmarknadsområde Kristianstad Tel: 010-486 1594
Pia Gustavsson, chef Arbetsmarknadsområde Malmö Tel: 010-486 3669
Sofie Persson, chef Arbetsmarknadsområde Lund  Tel: 010-486 85 92
Carl-Axel Sandén, chef Arbetsmarknadsområde Trelleborg Tel: 010-486  9252 
Carita Wittfjord, chef Arbetsmarknadsområde Helsingborg tel: 010-486 5762
För information:  Josef Lannemyr, utredare,  010-487 67 20
Presskontakt:  Lena Lithner Soutkari, informatör, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera