Fortfarande många lediga platser, men fler är arbetslösa

Utvecklingen i februari stärker bilden av att Skånes arbetsmarknad nu går i ett svagare skede. Efterfrågan på arbetskraft är fortfarande stark, 8 100 lediga platser, men är något mindre än i februari förra året.

5 600 personer började ett nytt arbete, vilket är 360 färre än för ett år sedan. 59 900 personer var arbetslösa i februari, vilket är en ökning med 2 200 personer. Antalet arbetslösa ungdomar ökar också och var 1 200 fler än för ett år sedan.

– Visserligen jobbar vi aktivt med att få ungdomar som tidigare helt stått utanför arbetsmarknaden att skriva in sig, men detta är ändå en kraftig ökning som vi följer mycket noga, säger Mattias Buvari, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge.

Ungdomsarbetslösheten i Skåne är 20, 9 procent jämfört med 17,8 procent i hela landet. En förklaring är att Skåne har en ung befolkning och att många inte har slutfört grund- eller gymnasieskola och därför har svårt att konkurrera om de lediga jobben.

Vi ser att utbildningen är den viktigaste faktorn för att unga ska få ett första jobb, men också för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden längre fram i livet, fortsätter Mattias Buvari.
– Den bästa investering man kan göra nu är att fundera på vad man vill jobba med och var framtidsjobben finns och sedan utbilda sig. Då är man beredd när konjunkturen vänder.

8 100 lediga platser, men platserna minskar
I februari anmälde Skånes arbetsgivare 8 100 lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 400 platser jämfört med februari 2011. Samtidigt har antalet semestervikariat ökat med 100 platser jämfört med förra året, vilket gör att det vanliga platsutbudet har minskat ytterligare. Flest platser finns fortfarande inom finansiell verksamhet och företagstjänster, vård och omsorg, handel och utbildningssektorn.

5 600 fick arbete - något färre än i fjol
I februari fick 5 600 personer arbete, vilket är 36o färre personer än för ett år sedan. Samtidigt ökade arbeslösheten med 2 200 personer. I februari var 59 900 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 10,2 procent i förhållande till den registerbaserade arbetskraften. För ett år sedan var arbetslösheten 8,7 procent.
Ett tecken på sämre tider är att antalet personer som är utan arbete en kortare tid ökar mer än helheten, vilket tyder på att företagen börjat säga upp personal.
Även bland ungdomarna ökar arbetslösheten. I februari var 13 800 personer mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket motsvarar 20,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det är cirka 1 200 fler än i för ett år sedan. I hela riket är ungdomsarbetslösheten 17,8 procent.

Fler blev varslade
Varselnivåerna ligger nu på mer normala nivåer. I februari varslades 490 personer om uppsägning i Skåne, vilket är en ökning med 160 personer jämfört med februari 2011. Flest varselberörda fanns inom tillverkningssektorn med 210 varslade.

Läs mer i Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, februari 2012

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 17 april kl 8.00.

För kommentarer:
Mattias Buvari, Marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne Blekinge och Arbetsförmedlingen Kultur Media Tel:070-3445 101
Eva Bohlin, chef Arbetsmarknadsområde Kristianstad Tel: 010-486 1594
Pia Gustavsson, chef Arbetsmarknadsområde Malmö Tel: 010-486 3669
Staffan Hållö, chef Arbetsmarknadsområde Lund  Tel: 010-486 3874
Carl-Axel Sandén, chef Arbetsmarknadsområde Trelleborg Tel: 010-486  9252 
Carita Wittfjord, chef Arbetsmarknadsområde Helsingborg tel: 010-486 5762

För information:  Thomas Behrens, utredare, 010-486 1120
Presskontakt:  Lena Lithner Soutkari, informatör, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar