Inför framtida rekryteringar – tips om olika yrken och karriärvägar hos Staten

Nyfiken på att jobba statligt? De närmaste åren kommer många statligt anställda att gå i pension och ska ersättas. Tisdag den 12 november bjuder Arbetsförmedlingen i Lund in intresserade att träffa arbetsgivare som berättar om sin verksamhet, yrken och framtida rekryteringsbehov.

Det finns en stor bredd på statliga arbetsgivare som rymmer många yrkeskategorier med varierande arbetsuppgifter; till exempel utredare, ekonom, ingenjör, polis, handläggare, behandlingsassistent, sjuksköterska eller jurist.

– Många känner nog inte till att statliga arbetsgivare omfattar så många skilda yrkesgrupper och därmed kan erbjuda olika karriärvägar, säger Carina Friis, chef på Arbetsförmedlingen Lund.

En del av anställningar kräver en längre utbildning och mässan kan därför inspirera både de som har en utbildning och de som funderar över sitt yrkesval.

Ett visst rekryteringsbehov finns redan nu, men den stora efterfrågan kommer lite längre fram.

Mässan är öppen för alla oavsett om man är student, arbetssökande eller har ett arbete.

Tid: Tisdag den 12 november klockan 13-16

Plats: Stadshallen, Stortorget 9, Lund.

Följande arbetsgivare deltar för att berätta om sin verksamhet, yrken och framtida rekryteringsbehov:

• Arbetsförmedlingen

• CSN

• ESF-rådet Sydsverige

• Försvaret

• Försäkringskassan

• Kriminalvården

• Kronofogden

• Lunds Tingsrätt

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskapisdagen den 12 vember

• Polisen

• Samhall

• SACO-S Fackförbund

• Skatteverket

• ST Fackförbund

• Statens Institutionsstyrelse SIS

• Trafikverket

• Tullverket

Aktuell information på Arbetsförmedlingens hemsida
(reservation för sena ändringar)Stadshallen i Lund

För information: Carina Friis. Chef Arbetsförmedlingen Lund  010-487 27 41
Presskontakt:
Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar