Krafttag mot ungdomsarbetslösheten i Skåne med framgångsrika projekt

Nu avslutas projekten Ung framtid och Ung komp. Genom projekten har Arbetsförmedlingen tagit krafttag mot ungdomsarbetslösheten i flera delar av Sverige med hög ungdomsarbetslöshet, bland annat i Skåne. 7 av 10 deltagare har börjat arbeta eller studera. Ung Framtid har bedrivits i alla Skånes kommuner och Ung Komp i Malmö, Landskrona och Helsingborg.

 

Ung framtid och Ung komp har vänt sig till alla ungdomar på de orter projekten funnits; ungdomar med goda chanser till arbete, nyanlända ungdomar och ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet.

– Vi ser att samverkan och multikompetenta team är tydliga framgångsfaktorer för att minska ungdomsarbetslösheten, säger Mario Filipovic, delprojektledare för Ung komp Malmö.

Projekten har skapat aktiviteter utifrån ungdomarnas behov, men också haft stort fokus på arbetsgivarnas behov, vilket bidragit till lyckade matchningar. Ung framtid har bland annat tagit fram verktyg tillsammans med arbetssökande och arbetsgivare för lyckade rekryteringar.

– I arbetet med nyanlända ungdomar ser vi till exempel tydligt att det ger effekt att skapa mötesplatser för unga och arbetsgivare, vilket är värdefullt nu när många som kommit till Sverige de senaste åren ska ut i arbetslivet, säger Therese Svedberg, delprojektledare i Ung framtid Skåne.

Sverige har idag rekordlåg ungdomsarbetslöshet. Oavsett konjunkturläget behöver många hjälp att ta första steget ut på arbetsmarknaden som är viktigt för varaktig etablering i arbetslivet. När projekten nu avslutas tar Arbetsförmedlingen tillvara på erfarenheterna i olika former på olika orter. Gemensamt är dock ambitionen att jobba vidare och utveckla arbetet med ungdomar ytterligare.

Fakta om projekten

Ung framtid
Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid startade som ett projekt för att minska ungdomsarbetslösheten i de regioner i EU som hade en ungdomsarbetslöshet över 25 procent. Ung framtid finns på ett nittiotal orter i landet – från Trelleborg i söder till Strömsund i norr. Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden. Ung framtid startade september 2014 och avslutas i juni 2018.
Ung framtid har funnits i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Målgrupp
Vänder sig till personer mellan 16 och 24 år, eller de mellan 16-29 år med etableringsplan eller tillhörande etableringsprogrammet.
 

Resultat
18 000 ungdomar har deltagit i Ung framtid. 7 av 10 av de som deltagit i projektet har börjat arbeta eller studera.

Ung komp
Bakgrund
Ung komp startade för att förhindra och bryta långvarig arbetslöshet bland unga. Ung komp finns på 19 orter i Sverige – från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen, deltagande kommuner och Europeiska socialfonden. Ung komp startade i juni 2015 och avslutades i mars 2018.
Ung komp har funnits i Stockholm, Göteborg, Malmö, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Järfälla Upplands-Bro, Landskrona, Motala, Norrköping, Skellefteå, Trollhättan, Uppsala, Visby, Växjö, Örebro, Linköping, Katrineholm och Oxelösund.

Målgrupp
Unga i åldern 16 och 24 år som befinner sig i långtidsarbetslöshet eller som riskerar långtidsarbetslöshet.

Metod
Multikompetenta team där olika yrkesgrupper från Arbetsförmedlingen och kommunen jobbar tillsammans för att omhänderta alla ungdomens behov.

Resultat
7000 ungdomar har deltagit i Ung komp. 7 av 10 av de som avslutat projektet har börjat arbeta eller studera.

För kommentarer:
Ung Framtid:Therese Svedberg, delprojektledare Skåne, 010-488 53 72
Ung Komp Malmö: Mario Filipovic, sektionschef,  010-486 30 16
Ung Komp Helsingborg: Amra Hadziahmetovic, sektionschef,  010-486 37 26
Ung Komp Landskrona: Hanna Åstrand,  sektionschef, 010-488 82 74
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar