Månadsstatistiken för Skåne län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Skåne län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018 Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017)

•     9,9 procent var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 62 900 personer (62 700) varav 7 600 inom etablering (7 700).

•     13,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,2).* Sammanlagt 9 000 personer (10 000) varav 1 400 inom etablering (1 500).

•     33 000 personer var öppet arbetslösa (32 900).

•     29 900 personer deltog i program med aktivitetsstöd (29 800) varav 3 400 inom etablering (2 700).

•     4 700 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 700).

•     5 700 personer fick arbete (5 300) varav 200 inom etablering (120).

•     800 personer varslades om uppsägning (400).

Månadsstatistiken för februari månad publiceras 12 mars. 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

För mer information: Josef Lannemyr, analytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 20,
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se