Månadsstatistiken för Skåne län för maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj i korthet för Skåne län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

 

Kort om maj 2018, Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

  • 9,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 57 500 personer (59 400) varav 7 400 inom etablering (8 100).
  • 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,3).* Sammanlagt 7 400 personer (8 500) varav 1 200 inom etablering (1 600).
  • 28 800 personer var öppet arbetslösa (29 100).
  • 28 700 personer deltog i program med aktivitetsstöd (30 300) varav 3 900 inom etablering (3 300).
  • 3 300 personer anmälde sig som arbetslösa (3 100).
  • 5 800 personer fick arbete (6 000) varav 140 inom etablering (230).
  • 600 personer varslades om uppsägning (300).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för juli publiceras 13 augusti kl. 8:00

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

 

För mer information:Josef Lannemyr arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se