Månadsstatistiken för Skåne län för mars 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars i korthet för Skåne län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om mars 2018 Skåne län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2017)

 

  • 9,6 procent var inskrivna som arbetslösa (10,0).* Sammanlagt 60 700 personer (62 000) varav 7 500 inom etablering (8 100).

  • 12,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,4).* Sammanlagt 8 300 personer (9 400) varav 1 300 inom etablering (1 600).

  • 30 600 personer var öppet arbetslösa (31 100).
  • 30 100 personer deltog i program med aktivitetsstöd (30 900) varav 3 800 inom etablering (3 100).

  • 3 100 personer anmälde sig som arbetslösa (3 600).

  • 5 700 personer fick arbete (6 100) varav 190 inom etablering (160).
  • 140 personer varslades om uppsägning (400).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 8.00

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

 

För mer information:
Josef Lannemyr arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se