Mer mat ger fler jobb – Arbetsförmedlingen på Borgeby Fältdagar

Borgeby Fältdagar är norra Europas största lantbruksmässa. I år blir det både paneldiskussion och seminarium på temat Mer Mat – Fler Jobb utifrån ESF-projektet Hållbar Livsmedelskedja för ökad sysselsättning. Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska Sveriges livsmedelskedja växa och livsmedelsexporten öka. Mer råvaruproduktion och livsmedelsförädling beräknas öka behovet av personal med rätt kompetens. Även lokala Arbetsförmedlingen är på plats med en monter för att knyta nya arbetsgivarkontakter.

 

Livsmedelsindustrin är idag Sveriges fjärde största industrisektor. Svenska konsumenter väljer allt oftare svenskproducerad mat och Livsmedelsföretagen har som mål att till år 2025 fördubbla livsmedelsexporten till 100 miljarder kr årligen.

  • Paneldiskussion: 28 juni kl 11 (LRF Media arrangör). Hållbar Livsmedelskedja för ökad sysselsättning.

  • Seminarium: Mer Mat – Fler Jobb 28 juni klockan 13. Pågående ESF-förstudie Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning presenterar bland annat arbetskraftsbehovet och matchningsmodellen.

Plats: Borgeby Fältdagar

Fakta ESF-projektet Hållbar Livsmedelskedja för ökad sysselsättning: LRF och Livsmedelsföretagen tillsammans med SLA Arbetsgivarna, Hushållningssällskapet samt Arbetsförmedlingen och Bemanningsföretagen genomför ett projekt delfinansierat av Europeiska socialfonden för att kartlägga var arbetskraftsbehoven uppstår och vilka utbildningsinsatser som kommer att behövas. Parterna ska även föreslå insatser som rustar arbetssökande att arbeta inom livsmedelskedjan och det gröna näringslivet. På sikt ska det leda till att arbetsgivarna inom lantbruk och livsmedelsindustrin garanteras behovet av arbetskraft för att kunna växa. Tillsammans samverkar 63 organisationer inom primärproduktion och förädling för att genomföra projektet.

För kommentarer:
(ESF-projektet) Klaes Hallberg, Arbetsförmedlingen¸ 010-487 19 16
(ESF-projektet) Anders Johannesson, LRF, 08-7875292
Lars-Göran Engfors, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Skåne, 010-487 35 44
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari,  Arbetsförmedlingen, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar