Skånes arbetsmarknad är fortsatt tudelad

Även i december var trenden på Skånes arbetsmarknad tydlig. Efterfrågan var bra och cirka 4300 personer fick arbete, vilket är drygt 200 fler än året innan. Skånes arbetslöshet är fortsatt hög, men fortsätter minska för vissa grupper som inrikes födda, korttidsarbetslösa och ungdomar. Samtidigt fortsätter arbetslösheten öka för framför allt gruppen utrikes födda.

– Det finns ett sug efter arbetskraft, men samtidigt saknar många arbetslösa utbildning eller aktuell arbetslivserfarenhet, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne.

– En möjlighet då är att via skräddarsydda insatser som till exempel utbildning eller praktik som en lärotid för att slussa in personer på de lediga jobben, berättar Sofie Carlsson.

Arbetslösheten oförändrad, men på hög nivå
Drygt 62 200 personer var arbetslösa i december vilket är en marginell ökning jämfört med för ett år sedan och motsvarar 10,3 procent av arbetskraften. Cirka 32 300 av de arbetssökande är utrikes födda. Av dessa har drygt 8 500 kommit från länder utanför EU/EES och har fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna. Den gruppen ökar mycket snabbt i Skåne.

De stora variationerna mellan Skånes kommuner finns kvar. Lomma hade lägst arbetslöshet med 3 procent av arbetskraften och högst hade Landskrona med 15,2 procent av arbetskraften och Malmö (15,2 procent).

Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska kraftigt
Antalet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år var 11 200 i december, vilket motsvarar 17 procent av arbetskraften. Jämfört med december året innan var det nästan 1 500 personer (-15 procent) färre. Skånes ungdomsarbetslöshet är dock hög jämfört med rikets 13,1 procent. Även ungdomsarbetslösheten varierar mellan kommunerna. Lägst hade Lund med 6 procent och högst hade Bromölla med 29,7 procent och Östra Göinge med 26,5 procent av arbetskraften.

Färre varslades om uppsägning
I december varslades 210 personer om uppsägning i Skåne jämfört med 420 personer ett år tidigare. Flest varselberörda fanns inom tillverkningsindustrin.

Fortsatt fler lediga platser
I december anmäldes 13 500[1] (6 000 fler än i december 2014) lediga platser. Flest nyanmälda platser finns inom branschgrupperna Vård- och omsorg, Finansiell verksamhet och företagstjänster samt Utbildning. Drygt 4 400 platser var sommarvikariat.

Kort om december månad 2015, Skåne län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)

  • 10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (10,3 %) *                   
  • 17,0 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,8 %) **
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 62 224 personer (62 176)                        
  • 4 279 personer fick arbete (4 042)                           
  • 3 773 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (4 016) 
  • 13 526 nya lediga platser anmäldes (7 528)           
  • 210 personer varslades om uppsägning (416)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari klockan 8.


[1] Det finns en stor osäkerhet i platsstatistiken. Registreringen av platser kontrolleras men dubbla annonseringar har blivit vanligare i takt med att fler och fler företag själva lägger upp sina annonserar på Arbetsförmedlingens hemsida.

För kommentar: Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne, 010-486 85 92
För information: Thomas Behrens, analytiker, 010-486 1120
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se