Snabbare kompetenskartläggning av asylsökande i Skåne med jobskills.se

Arbetsförmedlingen har tagit fram verktyget jobskills.se som asylsökande själva kan använda för att kartlägga sin kompetens. Syftet är att underlätta etableringen för nyanlända. I Skåne finns 12 kundresurser som jobbar med att informera och sprida användandet genom att finnas asylboende, språkcaféer och andra mötesplatser.

Jobskills.se är ett digitalt verktyg där asylsökande kan göra ett cv på sitt modersmål via valbara alternativ. I ett första steg lägger man in erfarenheter och eventuell utbildning. I nästa steg kan man sedan få sin profil översatt till svenska och få vägledning kring arbetsmarknaden utifrån sina val.

Därmed kan asylsökande snabba på sin process mot arbete eller utbildning. Förutom att göra ett cv kan exempelvis en utbildad läkare få råd om hur valideringen för yrket fungerar i Sverige, och en person som vill jobba som snickare kan få tips om vilka utbildningar som finns och hur man går vidare för att få jobb.

– För att lyckas är det viktigt att vi når asylsökande i alla Skånes kommuner och därför jobbat vi utifrån tre områden; Malmö, Helsingborg och Kristianstad, säger Trim Braha, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Skåne.

Nyanlända har möjlighet att använda jobskills.se redan innan de har fått besked om uppehållstillstånd. För att underlätta för användarna utbildar och rekryterar Arbetsförmedlingen nu ett hundratal kundresurser. De kommer att träffa de asylsökande, informera och sprida användandet av jobskills, och samverka kring tidiga insatser för asylsökande tillsammans med Länsstyrelsen, Migrationsverket, kommuner, studieförbund och ideella föreningar.

Den första version av jobskills.se som nu finns ute är främst till för de asylsökande. I en senare version ska arbetsgivare få möjlighet att söka bland profilerna. 

Jobskills.se finns tillgängligt på arabiska, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja. Tjänsten, som är upphandlad, är utvecklad för att först och främst användas i mobilen och webbläsarna Chrome/Android och Safari/iOS. Mer information om jobskills.se finns på webbportalen informationsverige.se

För kommentarer och kontakt med kundresurser:
Tim Braha, sektionschef, Arbetsförmedlingen  Helsingborg Höganäs,  010-488 44 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar