Svag inbromsning på Skånes arbetsmarknad

Skånes arbetsmarknad är fortsatt stark, men utvecklingen i oktober tyder på viss inbromsning.  Även om det fortfarande anmäls många lediga platser, var oktober sjunde månaden i rad som hade färre antal jämfört med för ett år sedan. Arbetslösheten ökade något jämfört med året innan, vilket främst beror på att antalet deltagare i etableringsuppdraget ökar när fler får uppehållstillstånd. Däremot fortsätter ungdomsarbetslösheten stadigt nedåt.

– Skånes arbetsmarknad går fortfarande bra, även om vi ser en viss nedgång i lediga platser, men samtidigt är behovet av kompetens stort så bästa jobbtipset är fortfarande att utbilda sig, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen Skåne.

– Det är något färre som får jobb jämfört med för ett år sedan och den utvecklingen har vi sett de senaste nio månaderna. Det kan bero på att fler av de arbetslösa inte har den kompetens arbetsgivarna söker. Även här är det utbildning i olika former som ofta är lösningen, menar Sofie Carlsson.

Arbetslösheten ökar när fler deltar i etableringsuppdraget

I slutet av oktober var 61 400 personer arbetslösa, vilket motsvarar 9,9 procent av arbetskraften. Det är 1 700 fler jämfört med för ett år sedan. Lägst arbetslöshet hade åter Lomma (3,3 procent av arbetskraften) och högst hade Malmö och Östra Göinge (14,6 procent). I oktober deltog 8 000 arbetslösa personer i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, vilket är 1 700 fler än för ett år sedan.

Skånes ungdomsarbetslöshet minskar, men varierar inom länet

I oktober var 9 400 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa, vilket motsvarar 14,4 procent av arbetskraften, jämfört med 15 procent för ett år sedan.  Lägst ungdomsarbetslöshet hade Vellinge (5,2 procent) och Lomma (6,8 procent). Högst hade Östra Göinge (25,6) och Bromölla (19 procent).

Färre antal lediga plaster

9 500 lediga platser anmäldes i oktober vilket är 1 500 färre än i oktober 2016. Flest nyanmälda platser i Skåne finns inom branschgrupperna Finansiell verksamhet och företagstjänster, Vård- och omsorg samt Utbildning som sammantaget svarar för nära 8 av 10 av de anmälda jobben.

Kort om arbetsmarknaden för Skåne län oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016

  • 9,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,8 %) *, sammanlagt 61 400 personer (59 200), varav 8 000 inom etablering (6 300).

  • 14,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15 %)*, sammanlagt 9 400 personer (9 600), varav 1 500 inom etablering (1100)

  • 31 600 personer var öppet arbetslösa (31 100), varav 4 800 inom etablering (4 100)

  • 29 800 personer deltog i program med aktivitetsstöd (28 200), varav 3 200 inom etablering (2 200)

  • 4 100 personer anmälde sig som arbetslösa (3 900), varav 220 inom etablering (280)

  • 5 500 personer fick arbete (5 600), varav 240 inom etablering (140)

  • 300 personer varslades om uppsägning (400)

                                                                                                                                                             

*Andel av den registerbaserade arbetskraften

                            

Månadsstatistiken för oktober publiceras 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:  
Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne, 010-486 85 92
För information: Josef Lannemyr, analytiker,  010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720
Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se