”Ung Framtid” hjälper fler unga i Skåne och Blekinge till arbete och studier

Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge får extra draghjälp för att fler ungdomar ska börja jobba eller studera. Genom Sysselsättningsinitiativet för unga får tre regioner i Sverige med cirka 25 procents ungdomsarbetslöshet pengar via EU-kommissionen. Den 1 april startade ESF-projektet* Ung Framtid, men eftersom en förstudie pågått i vissa kommuner har en del unga redan kommit igång med jobb eller studier.

  • I projektet kan de som saknar relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet öka jobbchanserna till jobb via praktik, arbetsplatsförlagda utbildningar eller lärlingsinsatser.
  • Arbetsgivarna som anställer får hjälp att skräddarsy anställningen.
  • Alla ungdomar i projektet får en egen arbetsförmedlare/coach som också stöttar arbetsgivaren om det behövs

Projektet finns till en i början i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad och Bromölla samt de fem blekingekommunerna. 24 personer har anställts som extraresurser, men efterhand kan fler kommuner omfattas av projektet.

*Europeiska Socialfonden

Målgrupp: 16-24 år Tidsperiod:1/4 2015- 30/6 2018

Media som vill veta mer om lokala aktiviteter kan kontakta projektledare eller kontaktperson på respektive ort.

Fakta:
EU- kommissionen har tilldelat medel till särskilt riktade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i hela Europa, det så kallade Sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen ska finansiera aktiviteter som bland annat praktik och lärlingsinsatser.
Det innebär ett tydligt arbetsgivarfokus och ett intensifierat matchningsarbete. Projektet ska utgöra en förstärkning för utveckling av medlemsländernas så kallade ungdomsgarantier i regionerna; Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige där arbetslösheten är cirka 25 procent.

Projektet Ung framtid ger en möjlighet för ungdomar som saknar relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet att få en anställning. Genom att unga ges en möjlighet att få praktik, arbetsplatsförlagda utbildningar eller lärlingsinsatser så ökar chanserna att få jobb. Ung framtid underlättar övergången mellan utbildning och anställning.

Besök arbetsformedlingen.se/ungframtid

Information:
Lejla Basic, projektledare Skåne Arbetsförmedlingen, 010-487 33 26
Helena Titz, projektledare Blekinge Arbetsförmedlingen, 010-487 03 82

Layal Chidiac, kundresurs, Arbetsförmedlingen Service Malmö 010-488 53 54
Robin Nilsson, arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen Teknik Utbildning Vård Helsingborg, 010-488 58 49
Therese Svedberg, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Landskrona 010-488 53 72
Ellinore Cefalk arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Kristianstad 010-488 59 06
Jennie Konrad arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Blekinge 010-488 54 14

Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressansvarig, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar