Utbildningsmässa ska få fler nyanlända i nordöstra Skåne och Blekinge i jobb

Tisdag den 23 april anordnar Arbetsförmedlingen en utbildnings-mässa i Kristianstad för nyanlända arbetssökande i nordöstra Skåne och Blekinge. Cirka 65 sökande från Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Broby och Bromölla har bjudits in och 50 deltagare kommer med buss från Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Syftet med mässan är att få fler att utbilda sig och därmed öka möj-lighet att få arbete. På mässan deltar ett 15-tal utbildningsanordnare

Arbetsmarknadsutbildningarna som presenteras har olika inriktning; Service och värdskap, Städ- och hushållsnära tjänster, Tjänster inom besöksnäringen, Tjänster inom handel och butik, Omvårdnadsutbildning, Lokalvård Service samt Inustri. I nordöstra Skåne* finns idag cirka 600 personer inom etableringsuppdraget och i Blekinge cirka 400 personer.

En nyhet i år är praktiskt basår som innebär att personer över 30 år som har högst 9-årig grundskola i ett år kan kombinera arbetsträning/praktik med utbildning. Arbetsgivare som tar emot praktikanten får ett handledararvode.

Fakta:
Den så kallade Etableringsreformen som trädde i kraft i december 2010 innebär att Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för att erbjuda vissa nyanlända invandrare insatser för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Under denna tid, högst 24 månader, har man en etableringsplan som beskriver hur vägen till arbete eller studier ser ut. Det finns möjlighet att ha en etableringslots som ger den arbetssökande stöd i att söka arbete och att komma in det svenska samhället.

*Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Broby och Bromölla kommun.

Tid:Tisdag 23 april klockan 10-14
Plats: Hotell Grand i Kristianstad

För information:
Annelie Lundquist Ekbladh, sektionschef Arbetsförmedlingen Kristianstad 010-486 67 40
Anne-Marie Dabergott, sektionschef Arbetsförmedlingen Karlskrona Samverkan, 010-486 07 40
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar