Yrkeskompetensbedömning kan korta vägen till arbete för utländska akademiker

ESF-projektet Nationell matchning* arbetar för att fler personer med utländsk akademisk utbildning ska få arbete i Sverige som motsvarar deras kunskaper. För att arbetsgivarna snabbare ska kunna ta tillvara denna kompetens har Yrkeskompetensbedömning (YKB) visat sig vara en bra metod. Under 3 veckor testar en arbetssökande sina yrkeskunskaper på en arbetsplats, och får samtidigt en inblick i det svenska arbetslivet och en aktuell referens.  Arbetsgivaren som får ett handledararvode ger efter perioden ett omdöme, vilket är ett värdfullt verktyg i den fortsatta matchningen mot arbete. Det finns inget löfte om anställning kopplat till YKB.

Onsdag den 27 november informerar projektet om metoden för chefer och personalansvariga inom offentliga verksamheter i Skåne.

I Malmö är Nationell Matchning ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Inom projektet satsar man på fysiska möten mellan arbetsgivare och projektdeltagare. Som exempel anordnades den 9 oktober en stor ingenjörsmässa i Stockholm med ett 30-tal företag och 250 arbetsökande från hela landet.
35 arbetssökande ingenjörer, IT och arkitekter från Skåne deltog.

Tid: Onsdag den 27 november kl 7.30-9.30
Plats: Stadshuset, Malmö, lokal Stortorget

Deltagare:Pia Gustavsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne Blekinge
Liselotte Andersson, Employer Branding och Diversity manager på E.ON i Norden. 
Anders Wojnicki, projektledare och affärsutvecklare Sigma
Anette Hansson, funktionsansvarig Trafikövervakningscentralen Malmö stad

*ESF-projektet Nationell Matchning ska ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos utrikesfödda i Sverige med personer utländsk akademisk examen, yrkesexamen eller utländska yrkeskunskaper och som saknar erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Det är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, ett antal kommuner och Kungliga Tekniska Högskolan inom området integration och arbets-marknad. Projektet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och arbetar med privata och offentliga arbetsgivare över hela landet. Riktar sig främst till företag och regioner med brist på kompetent arbetskraft. Pågår mellan november 2011 och juni 2014.

För   information:
Suzana Dimitrescu,  010-4862215, delprojektledare Nationell   Matchning,  Arbetsförmedlingen
Ajlana Pasalic 0766 317948, projektmedarbetare Malmö   stad
Presskontakt
: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar