Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att minska

Arbetslösheten i Södermanland ligger på samma nivå som för ett år sedan. Men för ungdomar fortsätter minskningen och i september låg ungdomsarbetslösheten på 16,6 procent i länet. Eskilstuna är den kommun där ungdomsarbetslösheten minskat mest.

I september var 14 300 personer arbetslösa i länet, vilket är en liten ökning med 60 personer jämfört med september 2015. I procent är arbetslösheten oförändrad jämfört med för ett år sedan, det vill säga 10,7 procent. I riket som helhet är arbetslösheten 7,5 procent, en minskning med 0,3 procentenheter på ett år. Högst arbetslöshet har Flen med 15,3 procent och Eskilstuna med 13,5 procent. Trosa och Gnesta ligger som vanligt lägst med 3,7 respektive 6,0 procent.

Fortsatt positivt för ungdomar
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar var i september 2 500 personer, vilket är 400 färre jämfört med september förra året. Ungdomarna gynnas bland annat av ett bra konjunkturläge samt av pensionsavgångarna från arbetsmarknaden som är omfattande. Ungdomsarbetslösheten i Södermanland är nu 16,6 procent, mot 11,7 procent i riket.

Eskilstuna är den kommun där ungdomsarbetslösheten har minskat mest det senaste året, med 3,3 procentenheter, och är nu 18,8 procent.

Ungdomsarbetslösheten har minskat i alla kommuner i länet, utom i Vingåker och Flen där den har stigit under det senaste året. Trosa och Gnesta har länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 5,8 respektive 9,5 procent. Högst ligger Oxelösund med 25,0 procent.

Kort om september månad 2016, Södermanlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)

  •  10,7 procent var inskrivna som arbetslösa (10,7)*
  •  16,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,2)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 14 337 personer (14 280)
  •  1 137 personer fick arbete (1 222)
  •  995 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (947)
  •  2 693 nya lediga platser anmäldes (1 950)
  •  77 personer varslades om uppsägning (35)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

För kommentarer:
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Flen, 010-486 25 88
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef, Nyköping/Trosa/Gnesta, 010-486 55 29
Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs, 010-487 09 88

För information: Jens Lotterberg, analytiker, 010-486 66 68

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping  | Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland