Arbetslösheten har sjunkit svagt

Arbetslösheten i Södermanland har sjunkit något det senaste året. Utvecklingen är speciellt positivt för ungdomar och under både januari och februari har varseltalen varit låga.

Arbetslösheten i länet är nu 10,9 procent, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med februari förra året. Men arbetslösheten har inte minskat i länets alla kommuner. I Eskilstuna, Strängnäs och Vingåker har den minskat, medan den i övriga kommuner har ökat svagt. Högst arbetslöshet har Flen med 15,7 procent och Oxelösund med 13,9 procent. Trosa och Gnesta ligger lägst med 4,2 respektive 5,4 procent. Eskilstuna är den kommun där arbetslösheten har minskat mest i länet. Där är arbetslösheten nu 13,7 procent, en minskning med 0,5 procentenheter.

- Det är mycket positivt och vi ser flera förklaringar till minskningen, säger Kristina Bengtsson, arbetsförmedlingschef i Eskilstuna. Bland annat är det en effekt av högkonjunkturen, men också resultatet av vi jobbar intensivare med matchningsarbete och har ett gott samarbete med näringsliv och kommun.

Fortsatt positivt för ungdomar
Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten sjunkit i alla länets kommuner. Störst är minskningen i Gnesta, Vingåker och Eskilstuna. Ungdomsarbetslösheten är nu 15,5 procent i länet jämfört med 11,2 procent i riket. Gnesta och Trosa har länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 5,6 respektive 6,3 procent. Högst ligger Oxelösund med 24,0 procent.

Få varsel
I februari varslades 30 personer om uppsägning och under årets första två månader har färre än 40 personer varslats i länet. Det är en mycket låg nivå jämfört med tidigare år, men också en låg nivå jämfört med riksgenomsnittet.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om februari månad 2017, Södermanlands län    
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari månad 2016)    
  •   10,9 procent var inskrivna som arbetslösa (11,0)*
  •   15,5 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (17,8)**
  •   Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 14 871 personer (14 816)
  •   1 015 personer fick arbete (1 119)
  •   686 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (698)
  •   2 947 nya lediga platser anmäldes (3 548)
  •   32 personer varslades om uppsägning (237)
     *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år    
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år            

För kommentarer:
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Flen, 010-486 25 88
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef, Nyköping/Trosa/Gnesta, 010-486 55 29
Kristina Bengtsson, arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs, 010-486 81 46

För information: Håkan Lindell, analytiker, 010-486 11 78

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping  | Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar