Arbetslösheten har stigit under året

Arbetslösheten i Södermanland steg under 2015. Det beror dock inte på att arbetsmarknaden har försämrats, utan på att antalet personer i arbetskraften har ökat.

Arbetsmarknaden i Södermanland har förbättrats under 2015 och konjunkturläget är relativt bra. Samtidigt har arbetslösheten ökat något, vilket beror på att länets flykting- och asylmottagande ger ett ökat utbud av arbetskraft, men till att börja med också en ökad arbetslöshet bland utrikesfödda.

Antalet inskrivna arbetslösa var i december 14 820 personer. Det är 500 fler jämfört med december 2014. Arbetslösheten i länet är nu 11,0 procent, vilket kan jämföras med 8,0 procent i riket som helhet. I Trosa och Vingåker har arbetslösheten minskat under 2015 och i Nyköping är den oförändrad. I de övriga kommunerna har arbetslösheten stigit under 2015. Högst arbetslöshet har Flen med 15,1 procent och Eskilstuna med 14,4 procent. Trosa och Gnesta ligger lägst med 3,9 respektive 5,6 procent.

Minskning för ungdomar
Arbetslösheten bland ungdomar har minskat under 2015 och är nu 18,2 procent i länet. Södermanland har ändå en relativt hög ungdomsarbetslöshet. I riket som helhet är den 13,1 procent.

Få varsel i december
I december varslades 22 personer om uppsägning, vilket är den lägsta månadssiffran för hela 2015. Totalt under 2015 varslades 1 460 personer och det är 230 fler än under 2014. Det var under början på 2015 som länet drabbades av höga varsel.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

 

Kort om december månad 2015, Södermanlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)
  • 11,0 procent var inskrivna som arbetslösa (10,7)*
  • 18,2 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,6)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 14 820 personer (14 333)
  • 803 personer fick arbete (880)
  • 678 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (813)
  • 3 021 nya lediga platser anmäldes (1 521)
  • 22 personer varslades om uppsägning (195)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För mer information:
Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68
För kommentarer:
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Vingåker/Flen,
010-486 2588
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta,
010-486 55 29
Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs, 010-487 09 88
Presskontakt:
Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping  | Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland