Arbetslösheten minskade svagt och varslen ökade

Under mars anmäldes 1 800 lediga platser vilket är 230 fler än samma period förra året. 1 400 personer fick arbete och 325 personer varslades.

Arbetslösheten minskade, men svagt

Arbetslösheten var under mars 11,4 procent. 15 300 personer var arbetslösa i slutet av mars vilket är 240 färre än förra månaden. Minskningen var svagare än vad den var i mars förra året. Det kan bero på att det har varit ovanligt kallt för årstiden vilket försenat rekryteringar till vissa säsongsarbeten.

Varslen ökade

Under mars varslades 325 personer och totalt har 500 personer varslats i år. Det var en ökning med 200 personer jämfört med samma period förra året.

Nystartsjobben ökade

Under mars hade 1 440 personer Nystartsjobb vilket var en ökning med 260 personer jämfört med mars 2012.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget i mars.

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 15 maj 2013.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Christer Andersson, arbetsförmedlingschef Strängnäs, 010-486 03 87
Laila Bennett, arbetsförmedlingschef Gnesta/Trosa, 010-486 12 10
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Vingåker, 010-486 25 88
Sam Farsani, arbetsförmedlingschef Flen, 010-486 09 60
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef Nyköping/Oxelösund, 010-486 55 29
Kristina Bengtsson, sektionschef Eskilstuna, 010-487 09 88

För information: Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68

Presskontakt: Chatarina Åberg Karlsson, press- och informationsansvarig, 010-486 00 20

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar