Fler lediga jobb och färre arbetslösa

Arbetslösheten i Södermanland ökade något i juli jämfört med förra månaden. Men fler lediga jobb och färre nyinskrivna arbetslösa visar att läget på arbetsmarknaden är fortsatt stabilt.

Under juli anmäldes 850 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet vilket var något fler jämfört med juli förra året. Antalet öppet arbetslösa och sökande i program var i juli 13 100 personer. Det är 100 fler jämfört med juni, men 1 400 färre jämfört med juli 2010. I procent ligger arbetslösheten på 7,9 procent av befolkningen 16-64 år. I riket som helhet var motsvarande andel i juli 6,1 procent.

Svagare återhämtning för kvinnor

Arbetslösheten sjunker snabbare för män än för kvinnor. I juli var 6 500 kvinnor och 6 600 män öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Jämfört med juli 2010 har arbetslösheten bland kvinnor minskat med 100 personer medan den för män har minskat med 1 300 personer.

Det betyder att männen i större utsträckning än kvinnorna gynnas av förbättringarna på arbetsmarknaden. Många lediga jobb finns i traditionellt mansdominerade branscher som industri, bygg och transport.

Mönstret är också tydligt bland unga kvinnor och män (18-24 år). Här är arbetslösheten bland kvinnor i stort sett oförändrad jämfört med juli förra året. Bland unga män har arbetslösheten sjunkit med 400 personer. Totalt sett är ungdomsarbetslösheten fortsatt hög med 13,3 procent i länet mot 9,5 procent i riket.

– Även om om vi har en hög ungdomsarbetslöshet så är den i alla fall lägre nu än för ett år sedan. Då låg den på 15,6 procent, säger Bodil Ekström, arbetsförmedlingschef i Eskilstuna. Ungdomar är en grupp vi jobbar mycket med och det känns därför positivt att det går åt rätt håll.

Bifogar faktaunderlag med utförligare information för juli.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 13 september kl. 10.00.

För kommentarer: Bodil Ekström, arbetsförmedlingschef, 010-486 24 53
För information: Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68
Presskontakt: Anneli Hedlund, informatör, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
informatör
Arbetsförmedlingen | Informationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 8
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar