Fler lediga jobb och oförändrad arbetslöshet

2 200 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen under februari månad vilket är 200 fler än februari förra året.

Närmare 1 000 av de anmälda platserna är feriearbeten inom branscher som vård- och omsorg, restaurang och park- och trädgård.

Fler kvinnor får arbete, fler män blir arbetslösa

Konjunkturförsvagningen blev tydlig från hösten 2011 och den har berört män i högre grad än kvinnor. Fler män än kvinnor blir arbetslösa och fler kvinnor än män får arbete.

Oförändrad arbetslöshet

Det totala antalet arbetslösa var 14 800 personer vilket motsvarar 11,2 procent (av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år) och det är lika många som förra månaden. Det kan jämföras med en arbetslöshet på 8,7 procent i riket.

Varslen ökar svagt, under februari varslades 135 personer.

Bifogar faktaunderlag med utförligare information för februari.

Månadsstatistiken för mars publiceras 17 april.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

För kommentarer: Bodil Ekström, arbetsförmedlingschef, 010-486 24 53

För information: Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68

Presskontakt:
Chatarina Åberg Karlsson, press- och informationsansvarig, 010-486 00 20

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

 

Med vänliga hälsningar
Chatarina Åberg Karlsson
Arbetsförmedlingen | Informationsavdelningen
Box 337, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 6
Telefon 010-486 00 20 | Fax 013-20 28 84
E-post: chatarina.aberg-karlsson@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar