Fler personer har fått jobb i mars

Arbetslösheten i Södermanland är på samma nivå som för ett år sen. Men antalet personer som fått arbete har ökat markant under mars. Totalt fick 1 420 personer ett jobb under månaden och det är 300 fler än mars förra året.

Arbetslösheten i Södermanland är 10,7 procent, vilket kan jämföras med 7,7 procent för riket. På kommunnivå har arbetslösheten minskat i Eskilstuna, Strängnäs och Vingåker under det senaste året. I övriga kommuner har arbetslösheten ökat svagt. Högst arbetslöshet har Flen med 15,2 procent och Eskilstuna med 13,6 procent. Trosa och Gnesta ligger som vanligt lägst med 4,2 respektive 5,3 procent.

Fortsatt positivt för ungdomar
Ungdomsarbetslösheten i länet fortsätter att minska och är nu 14,4 procent. I riket som helhet ligger den på 10,7 procent. Under det senaste året har arbetslösheten bland ungdomar minskat med 2,5 procentenheter i länet. Det är en starkare minskning än riksgenomsnittets 1,5 procentenheter. Arbetslösheten bland ungdomar har sjunkit i alla kommuner i länet. Störst är minskningen i Gnesta och Eskilstuna.

Gnesta och Trosa har länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 5,8 respektive 6,0 procent. Högst ungdomsarbetslöshet har Oxelösund med 21,5 procent.

Inga varsel under mars
Under mars varslades inga personer om uppsägning, och under årets första tre månader har färre än 40 personer varslats i länet. Det är en mycket låg nivå jämfört med tidigare år, men även en låg nivå jämfört med riksgenomsnittet.

- Det är mycket ovanligt med noll varsel under en månad, men vi ser nu en stark utveckling på arbetsmarknaden i Södermanland. Många får jobb och länet har den lägsta ungdomsarbetslösheten sedan våren 2008, säger Jens Lotterberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om mars månad 2017, Södermanlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars månad 2016)

  •  10,7 procent var inskrivna som arbetslösa (10,8)*
  •  14,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,9)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 14 514 personer (14 513)
  •  1 425 personer fick arbete (1 123)
  •  700 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (612)
  •  3 407 nya lediga platser anmäldes (3 989)
  •  0 personer varslades om uppsägning (49)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Månadsstatistik för april 2017 redovisas den 10 maj 2017.

För kommentarer:
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Flen, 010-486 25 88
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef, Nyköping/Trosa/Gnesta, 010-486 55 29
Kristina Bengtsson, arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs, 010-486 81 46

För information: Jens Lotterberg, analytiker, 010-486 66 68

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping  | Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland