Fortsatt positiv utveckling i Södermanland

Den positiva utvecklingen fortsätter. Nu är arbetslösheten 11 procent och det är lägre än för ett år sedan. Fler får jobb, både med och utan stöd, och varslen minskar.

Fler får jobb

I år har hittills 15800 personer fått jobb och det är 2200 personer fler än samma period förra året. Vi har till exempel sett en mycket positiv utveckling av Nystartsjobben och nu har antalet ökat med 70 % jämfört med förra året.

-         Det bästa med att just Nystartsjobben ökar är att det ger långtidsarbetslösa en bra chans att ta sig in på en tuff arbetsmarknad, säger Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef i Eskilstuna.

Arbetslösheten minskar

Arbetslösheten har minskat både för män och för kvinnor. Men den har minskat betydligt mer för män.

-         Det är intressant att arbetslösheten minskat mer bland män eftersom många män arbetar i branscher som är konjunkturkänsliga. Det kan tyda på att konjunkturen förbättrats något, säger Patrik Vikström.

120 personer varslades under oktober och under året har totalt 1200 personer varslats i länet och det är 200 färre än samma period förra året.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget i oktober.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 18 december 2013.

För kommentarer:

Christer Andersson, arbetsförmedlingschef Strängnäs, 010-486 03 87
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Vingåker, 010-486 25 88
Sam Farsani, arbetsförmedlingschef Flen, 010-486 09   60
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef, Nyköping/Oxelösund/Trosa, 010-486 55 29
Claes-Göran Nilsson, arbetsförmedlingschef, Södertälje/Gnesta, 010-486 75 45
Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna, 010-487 09 88

För information: Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68

Presskontakt: Chatarina Åberg Karlsson, press- och informationsansvarig, 010-486 00 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar