Månadsstatistiken för Södermanlands län för april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april månad 2018, Södermanlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

  •  9,6 procent var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 13 040 personer (14 215). 
  •  11,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,8).* Sammanlagt 1 631 personer (2 054).
  • 6 616 personer var öppet      arbetslösa (6 506).
  •  6 924 personer deltog i program med aktivitetsstöd (7 709). 
  • 1 961 personer var inskrivna i      etableringsinsatser** (2 601)
  •  628 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (527). 
  • 1 223 personer fick      arbete (1 186).
  •  105 personer varslades om uppsägning (25). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

**Etableringen sedan år 2010 samt etableringsprogrammet från 1 januari 2018.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet.

För mer information: Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 66 68.

Presskontakt: Anneli Hedlund, kommunikatör, telefon 010-487 66 23.

Nästa månad presenteras inget faktaunderlag för Södermanland. Däremot presenteras Arbetsmarknadsprognosen för Södermanlands län den 13 juni.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera