Månadsstatistiken för Södermanlands län för maj 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj månad 2018, Södermanlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

  •  9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (10,3).* Sammanlagt 12 729 personer (13 807). 
  •  10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0).* Sammanlagt 1 519 personer (1 907).
  • 5 877 personer var öppet arbetslösa (6 322).
  •  6 852 personer deltog i program med aktivitetsstöd (7 485). 
  • 1 954 personer var inskrivna i etableringsinsatser** (2 573)
  •  626 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (654). 
  • 1 245 personer fick arbete (1 352).
  •  60 personer varslades om uppsägning (98). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

**Etableringen sedan år 2010 samt etableringsprogrammet från 1 januari 2018.

För mer information
Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-486 66 68.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera