Minskad arbetslöshet i länet

Arbetslösheten i Södermanland har minskat det senaste året och antalet personer som fick arbete ökade under oktober, vilket tyder på att det starka konjunkturläget håller i sig.

Arbetslösheten i Södermanland är nu 10,3 procent vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med oktober förra året. I riket som helhet är arbetslösheten 7,4 procent.

Jämfört med oktober förra året har arbetslösheten bland utrikesfödda stigit med 110 personer och minskat med 560 personer bland inrikesfödda. Arbetslösheten bland utrikesfödda män är dock lägre jämfört med för ett år sedan.

Med undantag för Trosa har arbetslösheten minskat i alla kommuner i länet under det senaste året. Högst arbetslöshet har Flen med 15,2 procent och Eskilstuna med 13,0 procent. Trosa och Gnesta ligger som vanligt lägst 4,2 respektive 4,8 procent.

Fortsatt positivt för ungdomar
Ungdomsarbetslösheten i Södermanland fortsätter att minska och ligger nu på 13,9 procent. Det kan jämföras med 10,4 procent i riket. Under det senaste året har arbetslösheten bland de unga minskat med 2,3 procentenheter i länet. Det är starkare än riksgenomsnittets minskning med 1,2 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit i alla kommuner i länet med undantag för Trosa. Vingåker och Oxelösund är de kommuner där den har minskat mest.

Gnesta och Trosa har länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 4,8 respektive 6,7 procent. Högst ungdomsarbetslöshet har Flen med 20,7 procent. 

Få varsel under året
190 personer varslades under månaden och under årets första tio månader har drygt 500 personer varslats i länet. Det är en låg nivå jämfört med tidigare år, men även en låg nivå jämfört med riksgenomsnittet.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om oktober månad 2017, Södermanlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2016)

  •  10,3 procent var inskrivna som arbetslösa (10,7)*
  •  13,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,2)**
  •  Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 13 899 personer (14 348)
  •  1 267 personer fick arbete (1 102)
  •  818 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (818)
  •  2 470 nya lediga platser anmäldes (2 609)
  •  190 personer varslades om uppsägning (112)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För kommentarer:
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Flen, 010-486 25 88
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef, Nyköping/Trosa/Gnesta, 010-486 55 29
Kristina Bengtsson, arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs, 010-486 81 46

För information: Jens Lotterberg, analytiker, 010-486 66 68

Presskontakt: Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping  | Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar