Nu kommer sommarjobben

Nu ser Arbetsförmedlingen en svag ljusning på arbetsmarknaden, det anmäls fler lediga platser och fler får arbete. Arbetslösheten i länet ligger still på 11,6 procent.

Under januari anmäldes 1900 lediga platser till Arbetsförmedlingen och det var 770 fler än januari förra året. Många av platserna är sommarjobb.

Fler får arbete

1500 personer fick arbete under januari och det är nästan 200 fler än januari 2012. Antalet arbetslösa har inte heller ökat lika mycket som förra året.

- Vi har sett flera positiva tecken på arbetsmarknaden under januari och utvecklingen har definitivt varit bättre jämfört med januari förra året säger Jens Lotterberg, utredare. Fler har fått arbete, det var få varsel och arbetslösheten, som normalt stider under januari, ökade bara svagt i år. Vi har också fått in fler lediga platser, både vanliga arbeten, sommarjobb och semestervikariat.

Få varsel

65 personer varslades i januari och det är en rejäl minskning jämfört med föregående år.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget i januari.

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 8 mars 2013.

Länk till månadsstatistik på Arbetsförmedlingens webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer:
Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna, 010-487 09 88
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef Nyköping, 010-486 55 29
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm, 010-486 25 88
Sam Farsani, arbetsförmedlingschef, Flen, 010-486 09 60

För information: Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68

Med vänliga hälsningar
Chatarina Åberg Karlsson
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 332, 581 03 Linköping | Besök: Storgatan 6
Telefon 010-486 00 20 | Fax 013-20 28 84
chatarina.aberg-karlsson@arbetsformedlingen.se
arbetsformedlingen.se
facebook.com/arbetsformedlingen

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland

Prenumerera

Dokument & länkar