Ungdomsarbetslösheten fortsätter nedåt

Antalet nyinskrivna arbetslösa sjönk i oktober, men samtidigt har arbetslösheten ökat något i Sörmland. För ungdomar fortsätter dock arbetslösheten att minska.

Med undantag för enskilda månader har antalet nyinskrivna arbetslösa sjunkit sedan början på 2013. Det är en följd av en gradvis förbättring på arbetsmarknaden. Antalet nyinskrivna arbetslösa var 810 personer i oktober. Det är 60 färre jämfört med oktober 2014. Men samtidigt som arbetsmarknaden har förbättrats har arbetslösheten i Sörmland ökat. Det beror på att länet tar emot många asylsökande och arbetslösheten stiger bland utrikesfödda.

Arbetslösheten i Sörmland är nu 10,8 procent, vilket kan jämföras med 7,8 procent i riket som helhet. Högst arbetslöshet har Flen med 14,3 procent och Eskilstuna med 14,2 procent. Trosa och Gnesta ligger lägst med 4,0 respektive 5,3 procent.

Fortsatt positivt för ungdomar
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska och är nu 18,5 procent i länet mot 13,3 procent i riket. Trosa och Strängnäs har länets lägsta ungdomsarbetslöshet med 7,4 respektive 12,0 procent. Högst ungdomsarbetslöshet har Oxelösund med 26,1 procent och Eskilstuna med 22,2 procent.

Fler varsel i oktober
Efter fyra månader med låga varseltal ökade antalet varslade under oktober. Totalt varslades 190 personer under månaden varav 130 berörde tillverkningsindustrin. Hittills under året har 1 300 varslats och det är 380 fler jämfört med samma period 2014.

Bifogar faktaunderlag med mer information om arbetsmarknadsläget. Där finns också läns- och rikskarta över arbetslösheten.

Kort om oktober månad 2015, Södermanlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)

  • 10,8 procent var inskrivna som arbetslösa (10,4)*

  • 18,5 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (20,0)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 14 544 personer (13 890)

  • 1 112 personer fick arbete (1 349)

  • 813 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (868)

  • 1 996 nya lediga platser anmäldes (1 493)

  • 191 personer varslades om uppsägning (293)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

För mer information:
Jens Lotterberg, utredare, 010-486 66 68

För kommentarer:
Katarina Enqvist-Bolin, arbetsförmedlingschef Katrineholm/Vingåker/Flen,
010-486 2588
Mats Karlsson, arbetsförmedlingschef Nyköping/Oxelösund/Trosa/Gnesta, 010-486 55 29
Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna/Strängnäs, 010-487 09 88
Presskontakt:

Anneli Hedlund, press- och informationsansvarig, 010-487 66 23

----------------------------------------------------------

Anneli Hedlund
press- och informationsansvarig Södermanland Östergötland
Arbetsförmedlingen | Kommunikationsavdelningen
Box 210, 601 04 Norrköping  | Besök: Slottsgatan 116-118
Telefon: 010-487 66 23 | Fax: 013-20 28 50
E-post: anneli.hedlund@arbetsformedlingen.se
Webb: www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Södermanland