Arbetsförmedlingens månadsstatistik april 2018

I slutet av april var cirka 69 700 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket var lika många som i april 2017.

Kort om april 2018, Stockholms län (Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

  • Sammanlagt 69 721 personer (69 765) varav 8 049 inom etablering (7 619). 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).*
  • 6,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 6 497 personer (6 919) varav 1 417 inom etablering (1 420).
  • 43 209 personer var öppet arbetslösa (41 950).
  • 26 512 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 815) varav 3 553 inom etablering (1 787).
  • 4 917 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 120).
  • 6 826 personer fick arbete (6 124) varav 255 inom etablering (204).
  • 907 personer varslades om uppsägning (556).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 14 juni kl. 8:00

Amina Grill
Presskontakt
010-486 07 52
amina.grill@arbetsformedlingen.se

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar