Arbetslösheten fortsatt låg i Stockholm

Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå, 6,1 procent, som oktober 2016. Men skillnaderna mellan olika grupper och kommuner är stora.

I slutet av oktober var cirka 70 700 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Stockholms län, vilket var 1 600 personer fler än oktober 2016. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,1 procent.

Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är fortsatt stor. Inrikes födda hade i slutet av oktober en arbetslöshet på 3 procent medan motsvarande siffra för utrikes födda var 14,5 procent. 

8 200 inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget

Antalet inskrivna inom etableringsuppdraget fortsätter att öka då fler personer erhåller uppehållstillstånd under året. I oktober var cirka 10 700 inskrivna inom etableringsuppdraget. Vilket är cirka 3 500 personer fler än samma månad 2016. Av de inskrivna inom etableringsuppdraget var 8 200 inskrivna som arbetslösa. Detta var en ökning med 2 500 personer sedan oktober 2016.

Utomeuropeiskt födda

- Idag är 52 procent av alla inskrivna i Stockholms län födda utanför Europa, berättar Pia Ackmark, marknadschef Stockholm-Gotland. Den här gruppen ökar och vi arbetar för att motivera till utbildning och andra aktivieteter som minskar risken att hamna i långvarig arbetslöshet. Det här är en av våra utmaningar på en annars mycket stark arbetsmarknad i Stockholm.

Stora skillander mellan kommunerna

Det är även stora skillnader på arbetslöshetsnivåerna mellan kommunerna i Stockholms län. Lägst ligger Ekerö med 2,6 procent och högst ligger Södertälje med 13,3 procent. I Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  kan man enkelt få fram siffror nedbrutet på olika åldersgrupper, utbildning, praktik, ungdomsinsatser med mera.

För lista över arbetslöshetsnivåerna per kommun, se längre ned.

Arbetslösheten per kommun i Stockholms län

Botkyrka 11,1% Sollentuna 5,2%
Danderyd 3,0% Solna 4,4%
Ekerö 2,6% Stockholm 6,0%
Haninge 7,3% Sundbyberg 6,4%
Huddinge 6,8% Södertälje 13,3%
Järfälla 8,1% Tyresö 4,3%
Lidingö 3,6% Täby 3,0%
Nacka 4,5% Upplands-Bro 6,5%
Norrtälje 4,3% Upplands Väsby 6,4%
Nykvarn 3,8% Vallentuna 2,7%
Nynäshamn 6,2% Vaxholm 2,8%
Salem 4,5% Värmdö 3,6%
Sigtuna 6,9% Österåker 3,4%

Arbetsförmedlingen har inte siffror nedbrutna för stadsdelarna i Stockholms stad.

Arbetslösheten i länet som helhet var i slutet av oktober 6,1 procent och motsvarande siffra för landet var 7,4 procent.

Kort om arbetsmarknaden för Stockholms län, oktober

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.
 

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 70 677 personer (69 073) varav 8 224 inom etablering (5 750).
  • 6,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 7 483 personer (7 862) varav 1 482 inom etablering (1 021).

  • 43 561 personer var öppet arbetslösa (41 270) varav 6 012 inom etablering (4 186).
  • 27 116 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 803) varav 2 212 inom etablering (1 564).
  • 6 071 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 267) varav 317 inom etablering (263).
  • 7 397 personer fick arbete (7 205) varav 397 inom etablering (235).
  • 770 personer varslades om uppsägning (774).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras den 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

För kommentarer: Pia Ackmark, marknadschef  Stockholm - Gotland,  010-488 06 11
För information: Johan Eklöf, analytiker, 010-486 24 23
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se