Arbetsmarknadsläget i Stockholms län, mars 2011 Antalet öppet arbetslösa män minskar tydligt i Stockholm

 Jämfört med samma tid förra året har antalet inskrivna utan arbete minskat med 2 700 personer. Hela minskningen kommer av att antalet öppet arbetslösa män har minskat kraftigt. För kvinnorna kom ökningen under 2010 senare än för männen och det är fortfarande 200 fler inskrivna kvinnor utan jobb än i slutet av mars 2010.  Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program tenderar också att börja minska. 23 200 personer deltog i program med aktivitetsstöd i slutet av mars 2011.

20 600 kvinnor och 21 800 män var öppet arbetslösa i slutet av mars 2011. Antalet öppet arbetslösa i länet har minskat med 3 300 personer sedan förra året. Minskningen gäller dock inte alla grupper ännu. Nu vid senaste månadsskiftet var det fortfarande 700 fler utrikes födda kvinnor som var öppet arbetslösa, jämfört med motsvarande tid förra året.

Under mars 2011 kom 19 400 nyanmälda lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Jämfört med mars 2010 är det en ökning med totalt 3 200. Det är en bred uppgång med fler lediga platser i många branscher.

Som vanligt för Stockholms län kom flest lediga platser inom näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster.  Jämfört med mars förra året har uppsvinget varit kraftigast i transportbranschen. Det är framför allt maskinförararbete som efterfrågas där. Maskinoperatörsarbete inom industrin har också ökat kraftigt, om än från en mycket låg nivå.

-De många feriejobben ger  många ungdomar och de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden en chans att få jobb och viktiga meriter. Förhoppningvis leder feriejobben också till fortsatt arbete även till hösten, säger Magnus Stridh, marknadschef i Stockholm.

Vikariat- och ferieplatser
Sommarvikariaten är en viktig del av platsannonserna under våren. Det är intressant bland annat därför att det ger en indikation om möjligheten att komma in på arbetsmarknaden för dem som inte har så mycket erfarenhet. I Stockholms län kom det i mars in 1 500 vikariats- och ferieplatser till Arbetsförmedlingen.

Skillnader mellan länets kommuner
Danderyd har den lägsta andelen öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, 1,7 procent av kommunens befolkning 16-64 år. Sundbyberg har haft störst ökning under året. Av Sundbybergs befolkning, 16-64 år, var 5,8 procent inskrivna på Arbetsförmedlingen utan arbete i slutet av mars i år. I Botkyrka var i slutet av mars 7,7 procent, och Södertälje 9,7 procent av befolkningen antingen öppet arbetslösa eller befann sig i program med aktivitetsstöd.

Fakta
Från och med den 2 februari 2011 har Arbetsförmedlingen ändrat benämningen på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning.

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer:  Magnus Stridh, marknadschef  Stockholm  010-486 69 47
För information:  Fredrik Ribbing, analytiker,  010-487 51 15
Presskontakt:  Fredrik Möller, pressekreterare,  010-486 73 22

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar