Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2012: Liten ökning av antalet arbetslösa i februari

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Under februari anmäldes 18 200 lediga platser till arbetsförmedlingar i Stockholm. Tecken på avmattning börjar dock synas. Antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd ökade i februari, främst på grund av att färre arbetssökande fick arbete. Det finns betydande skillnader mellan olika grupper. Personer med en svagare förankring på arbetsmarknaden är bland de första att känna av effekterna av en sämre arbetsmarknad.

Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Under februari i år anmäldes 18 200 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, en ökning med 500 platser jämfört med samma månad 2011. Däremot fick färre arbetssökande jobb, totalt 7 072, vilket är en minskning om 1 136 personer jämfört med februari 2011. Det har gjort att antalet öppet arbetslösa har ökat i Stockholms län. Antalet nyinskrivna arbetslösa personer ökade med 251 personer mellan februari 2011 och februari 2012 till totalt 5 544.

Fortsatt låg arbetslöshet i jämförelse med riket

Stockholms län har fortfarande rikets näst lägsta andel arbetslösa. Det totala antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av februari till 67 900 personer. Det motsvarar 6,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. För riket som helhet är motsvarande andel 8,7 procent. Skillnaderna mellan kommunerna i länet är stora, Danderyd har rikets lägsta arbetslöshet med 2,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. Södertälje har länets högsta arbetslöshet med 13,8 procent inskrivna arbetslösa.

Svårare att få jobb för personer med svag förankring på arbetsmarknaden

Hittills i år har antalet öppet arbetslösa ökat i Stockholms län. Februari hade 950 fler arbetslösa än samma månad i fjol. Av länets registerbaserade arbetskraft var 4,2 procent öppet arbetslösa, eller 44 086 personer. Det finns dock skillnader mellan grupper. Statistiken visar att antalet utrikes födda öppet arbetslösa ökade med 1 700 personer, samtidigt minskade antalet svenskfödda öppet arbetslösa.

-         Personer med en svagare förankring på arbetsmarknaden, exempelvis utrikesfödda, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, är ofta de som drabbas först av en svagare arbetsmarknad. Vi lägger mycket kraft på att hjälpa dem som har behov av extra stöd för att hitta ett arbete. Våra arbetsgivarkontakter är en viktig nyckel för att skapa ingångar till arbetsmarknaden för dem som inte har ett eget starkt kontaktnät, säger Magnus Stridh, marknadsområdeschef för Stockholm och Gotland.

Gruppen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader har fortsatt att växa och omfattar 1 800 fler personer än i februari 2011. Antalet personer som deltog i program med aktivitetsstöd var i slutet av februari 23 800 personer eller 2,3 procent av den registerbaserad arbetskraften. Det totala antalet är oförändrat jämfört med februari 2011 men antalet ungdomar och utrikes födda som deltar i program har ökat med 500 respektive 400 personer.

Fakta om statistiken

Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa.

Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader.

Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

För kommentarer: Magnus Stridh, marknadsområdeschef Stockholm och Gotland, 010- 486 69 47

För mer information: Erik Huldt, utredare, 010-488 05 50

Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se