Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2012: Fortsatt låg arbetslöshet men skillnader mellan grupper ökar

Allt fler tecken på ett hårdare klimat på arbetsmarknaden syns i den senaste månadsstatistiken. I mars har arbetslösheten i Stockholms län endast stigit marginellt jämfört med mars 2011, men bakom siffrorna döljer sig stora skillnader mellan grupper. Fler ungdomar och personer födda utanför Sverige skrivs in som arbetslösa samtidigt som tiden i arbetslöshet generellt sett ökar för alla grupper. För att förhindra utanförskap och för att stärka utsatta gruppers ställning lägger Arbetsförmedlingen mycket kraft på riktade insatser, utbildningar och intensiva arbetsgivarkontakter. Ett positivt resultat är att inströmningen av lediga platser fortsätter öka.

Arbetslösheten ökade något i Stockholms under mars och låg på 6,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Motsvarande andel för riket var 8,5 procent. Totalt var 67 083 personer inskrivna som öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Stockholms län, vilket är 1 508 fler än i mars 2011.

Svårare att få jobb för utrikesfödda och ungdomar

I mars i år var 43 300 personer i Stockholms län öppet arbetslösa, motsvarande 4,1 procent av arbetskraften. Det innebär en ökning på närmare 900 personer jämfört med mars 2011. Bakom siffran döljer sig dock betydande skillnader mellan olika grupper. Medan antalet svenskfödda arbetslösa minskade med knappt 900 personer, ökade antalet utrikesfödda med drygt 1 700 personer.

Även antalet inskrivna i program med aktivitetsstöd fortsatte att bli växa. I slutet av mars deltog 23 800 personer i program, 2,3 procent av arbetskraften, vilket var 600 fler än mars 2011. Av dessa 600 personer var 500 ungdomar i åldern 16-24.

- Vi måste motverka att personer stängs ute från arbetsmarknaden. Därför satsar Arbetsförmedlingen på tidiga insatser för dem som behöver mer stöd för att få ett arbete. Folkhögskolesatsningen för ungdomar, praktikplatser, projekt som nationell matchning där högutbildade invandrare erbjuds praktik, arbetsmarknadsutbildningar för bristyrken är några exempel som ger goda resultat, berättar Magnus Stridh, marknadsområdeschef för Stockholm och Gotland.

Längre perioder av arbetslöshet

Statistiken för mars visar att tiden i arbetslöshet generellt blir längre. Antalet personer som har varit öppet arbetslösa i mer än sex månader har ökat med 400 personer jämfört med mars 2011. Likaså har gruppen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader blivit större, ökningen uppgår till 1 800 personer.

Fler lediga platser

I Stockholms län fortsätter antalet lediga jobb att öka. Under mars anmälde arbetsgivare 20 100 lediga platser till arbetsförmedlingarna i länet. Det är 700 fler än samma månad 2011. Sektorn Finansiell verksamhet och företagstjänster är den största i länet sett till antalet anställda och det var här fyra av tio lediga platser fanns.

Fakta om statistiken

Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa.

Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader.

Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 11 54

För mer information: Erik Huldt, utredare, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se