Brist inom sju av tio yrken i Stockholm

Arbetsmarknaden i Stockholms län väntas fortsätta utvecklas positivt under 2018 med 23 000 nya jobb. Jobben växer på bred front i länet som både kräver kortare och längre utbildning. Bäst möjlighet att få jobb finns inom hälso- och sjukvårdvård, bygg och anläggning samt data, teknik och it.

Arbetsförmedlingen publicerar idag broschyren ”Jobbmöjligheter” som ska ge en snabb överblick av jobbutsikterna inom drygt 190 yrken i Stockholm under det närmaste året.

- Stockholms arbetsmarknad erbjuder jobb inom många olika branscher och även för olika utbildningsnivåer. Förenklat kan man säga att jobbmöjligheterna stiger med utbildningsnivån. Majoriteten av de yrken som efterfrågas kräver minst en gymnasial utbildning, säger Arbetsförmedlingens analytiker Jacob Grönlund.

Stora barn och elevkullar ökar efterfrågan på flera yrkesgrupper inom det pedagogiska området. Därmed väntas jobbmöjligheterna bli goda det närmaste året. Även behovet av personal inom sjukvården ökar. Flera av yrkena är legitimationsyrken och för dessa krävs det både utbildning och legitimation för att kunna bli anställd

Några faktorer som ökar chanserna att få jobb är främst en godkänd gymnasieutbildning, vilket också är den enskilt bästa framtidsinvesteringen. Andra faktorer som förbättrar chansen att få jobb är körkort, servicekänsla och att man kan tänka sig att pendla, samt vara beredd att jobba obekväma arbetstider.

Goda jobbmöjligheter, högskolenivå
Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård
Röntgensjuksköterskor
Specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård
Läkare
Grundutbildade sjuksköterskor
Gymnasielärare
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering
Grundskollärare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Systemanalytiker och IT-arkitekter
Förskollärare
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik
Speciallärare och specialpedagoger
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
Arkitekter och lantmätare
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering
Tandläkare
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Goda jobbmöjligheter, övriga utbildningsnivåer
Kockar och kallskänkor
Slaktare och styckare
Betongarbetare
Anläggningsarbetare
Golvläggare
Distributionselektriker
VVS-montörer
Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
Installations- och serviceelektriker
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Träarbetare och snickare
Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete
Takmontörer
Kriminalvårdare
Anläggningsmaskinförare
Industrielektriker
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Hovmästare och servitörer
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Mindre goda jobbmöjligheter, högskolenivå
Banktjänstemän
Chefssekreterare och VD-assistenter
Fastighetsmäklare
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
Bibliotekarier och arkivarier

Mindre goda jobbmöjligheter, övriga utbildningsnivåer
Kontorsassistenter och sekreterare
Telefonister
Butikssäljare, dagligvaror
Kontorsreceptionister
Inköps- och orderassistenter
Butikssäljare, fackhandel
Vaktmästare
Ekonomiassistenter
Marknads- och försäljningsassistenter
Kassapersonal

För kommentarer: Pia Ackmark, marknadschef Stockholm - Gotland, 010-488 06 11
För information:  Jacob Grönlund, analytiker,  010-486 24 23  
Presskontakt:  Amina Grill, 010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar