Fler skrivs in i etableringsuppdraget

Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen ökar. En förklaring är att fler personer födda utanför Europa skrivs in i etableringsuppdraget. Övriga inskrivna arbetslösa har under lång tid minskat, även om minskningen avstannat de senaste månaderna.

Det väntade trendbrottet med större antal inskrivna till följd av flyktingströmmen håller i sig, andelsmässigt håller sig arbetslöshetssiffrorna på förväntade nivåer. I slutet av augusti var cirka 71 200 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket var 1 800 personer fler än augusti 2016. Antal inskrivna arbetslösa födda utanför Europa uppgick till 36 200, eller 51 procent av alla inskrivna.

- Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att rusta de som skrivs in i etableringsuppdraget så att de kommer ut i jobb, eller utbildning, på så kort tid som möjligt, säger Pia Ackmark, marknadschef för Stockholm Gotland.

Arbetslösheten i länet låg i slutet av augusti på 6,1 procent, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med augusti 2016. Inrikes födda hade i slutet av augusti en arbetslöshet på 3,1 procent vilket är en minskning med 0,1 procentenhet sedan augusti 2016. För utrikes födda ökade däremot arbetslösheten under samma period med 0,2 procentenheter till 14,5 procent.

Kort om arbetsmarknaden för Stockholms län, augusti

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2016.

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 71 207 personer (69 529) varav 8 038 inom etablering (5 241).
  • 7,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 7 717 personer (8 166) varav 1 426 inom etablering (872).
  • 45 269 personer var öppet arbetslösa (42 569) varav 6 121 inom etablering (3 914).
  • 25 938 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 960) varav 1 917 inom etablering (1 327).
  • 6 070 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (6 275) varav 268 inom etablering (426).
  • 7 021 personer fick arbete (7 496) varav 243 inom etablering (156).
  • 740 personer varslades om uppsägning (618).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 10 oktober kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Pia Ackmark, marknadschef Stockholm - Gotland, 010-488 06 11
För ytterligare information, Johan Eklöf, analytiker, 010-486 24 23
Presskontakt: Amina Grill, 010-486 07 52

Följ oss på Twitter: @PressAf

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se