Fortsatt stark arbetsmarknad i Stockholm

Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsätter att stärkas. I augusti sjönk arbetslösheten, antalet nyinskrivna minskade och antalet nya platser ökade. En positiv utveckling för länet som pågått ända sedan förra sommaren.

I slutet av augusti uppgick arbetslösheten i Stockholms län till 6,6 procent, eller 72 200 personer. Det är 100 personer färre än i juli och 4 400 färre än i augusti förra året.

– Det är positivt att arbetslösheten sjunker och att vi har ett minskat inflöde i form av nyinskrivningar. Framför allt är det glädjande att se att den positiva trenden på länets arbetsmarknad håller i sig, säger Pia Ackmark, marknadsområdeschef för Stockholm Gotland.

Under augusti anmäldes 20 200 nya platser till Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 2 800 stycken jämfört med samma period förra året.

Färre nyinskrivna arbetslösa

Antalet nyinskrivna arbetslösa var under augusti 6 100 personer, vilket är 600 färre än samma period förra året. De grupper där antalet nyinskrivna minskat är framför allt unga (18-24 år) och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Högre arbetslöshet bland kvinnor

I slutet av augusti var arbetslösheten högre bland kvinnor (6,6 procent) än män (6,5 procent) i Stockholms län. Motsatt förhållande gällde i riket där fler män (8,2 procent) än kvinnor (7,4 procent) var arbetslösa.

Kort om arbetsmarknaden i augusti i Stockholms län

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2013.

  • 7 800 personer fick arbete (7 700)
  • 20 200 nya lediga platser anmäldes (17 400)
  • 72 200 personer var inskrivna som arbetslösa (76 600)
  • 11 300 ungdomar (18-24 år) var inskrivna som arbetslösa (12 300)
  • 6 100 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (6 700)
  • 700 personer varslades om uppsägning (800)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 10 okt 2014.

För kommentar: Pia Ackmark, marknadsområdeschef Stockholm Gotland, 010-488 06 11.

För mer information:Julia Asplund, analytiker, 010-488 26 97..

Presskontakt: Mikael Stengård, press- och informationsansvarig Stockholm Gotland, 010-488 49 46.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se