Månadsstatistik maj 2018, Stockholms län

Kort om maj 2018, Stockholms län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

 

 

  • Sammanlagt 68 314 personer (68 647) varav 7 912 inom etablering (7 769). 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).*

  • 5,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 6 309 personer (6 609) varav 1 408 inom etablering (1 416).

  • 42 4401 personer var öppet arbetslösa (41 168).
  • 25 874 personer deltog i program med aktivitetsstöd (27 479) varav 3 746 inom etablering (1 768).

  • 4 939 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4 900).

  • 7 058 personer fick arbete (7 310) varav 311 inom etablering (319).
  • 1 434 personer varslades om uppsägning (1 002).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för juli publiceras 13 augusti kl. 8:00

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera