Skillnaden i arbetslöshet ökar mellan Stockholms läns kommuner

Vaxholm och Danderyd är de kommuner som har den lägsta andelen inskrivna arbetslösa i länet, 1,8 procent av befolkningen 16-64 år. Jämfört med samma månad förra året har andelen i de kommunerna minskat med 0,7 respektive 0,4 procentenheter.  Endast Botkyrka och Södertälje har en högre andel inskrivna arbetslösa än riket som helhet, 7,7 procent respektive 9,8 procent av befolkningen.

Det är också de kommuner som har haft sämst utveckling jämfört med samma månad förra året. Södertälje ligger kvar på samma nivå och Botkyrka har ökat 0,2 procentenheter. En stor anledning är att befolkningen i dessa kommuner i större utsträckning består av grupper som har en tuffare situation på arbetsmarknaden.

-För Arbetsförmedlingen är det viktigt att nu fokusera ännu mer på att stödja de som har det tufft att få ett jobb, säger Magnus Stridh, marknadschef på Arbetsförmedlingen i Stockholm. Det handlar bland annat om personer som är utrikes födda, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga.

23 000 kvinnor och 21 500 män var öppet arbetslösa i slutet av juli 2011, tillsammans utgör de 3,3 procent av befolkningen. Antalet öppet arbetslösa i länet har minskat med 3 600 personer jämfört med samma tid för ett år sedan. Minskningen gäller dock inte alla grupper ännu. Hälften av dem som är öppet arbetslösa i länet är utrikes födda, och för utrikes födda kvinnor är det fortfarande 800 fler som är öppet arbetslösa jämfört med slutet av juli 2010.

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av juli till 65 800 personer eller 4,9 procent av befolkningen 16-64 år. Motsvarande nivå för riket som helhet var 6,1 procent. Som andel av befolkningen har totala antalet inskrivna arbetslösa minskat med i genomsnitt 0,7 procentenheter i riket sedan juli 2010.

Hyfsat många nya lediga platser för att vara en semestermånad

Det kom 10 600 nyanmälda lediga platser till länets arbetsförmedlingar under juli. För att vara en sommarmånad är det många och jämfört med juli 2010 är det en ökning med 2 000 lediga platser. Fast även med hänsyn till säsongeffekter ökar antalet inte längre lika kraftigt som det gjort under våren. Relativt sett var det branschen för information och kommunikation som ökat mest sedan förra året, men finansiell verksamhet, och företagstjänster är också alltid starka i Stockholms län.

Av alla kategorier av inskrivna på arbetsförmedlingen har nystartsjobb ökat mest jämfört med samma tid förra året. I slutet av juli hade 8 600 personer i länet ett nystartsjobb. Det är en ökning med 2 500 personer eller drygt 40 procent sedan juli 2010. Fortfarande är det fler män (62 procent) än kvinnor (38 procent) som har nystartsjobb. Den procentuella skillnaden mellan könen blir ännu större om man ser till enbart utrikes födda. I den gruppen har kvinnorna endast 35 procent av nystartsjobben.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För kommentarer: Magnus Stridh, marknadschef, 010-486 69 47
För information: Catarina Annetorp-Hörnsten, analytiker, 010-487 67 07
Presskontakt: Daniel Johansson, pressekreterare, 010-487 50 34

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar