Utbildning öppnar dörrar för nyanlända

Arbetslösheten fortsatte att minska under mars, medan antalet personer i program ökar då fler personer skrivs in i etableringsuppdraget. En majoritet av dem är unga, vilket ställer stora krav på utbildning för att matcha dem till jobb.

I slutet av mars var cirka 70 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 500 jämfört med mars 2016. Antalet inskrivna, öppet arbetslösa minskar, medan antalet i program ökar. Denna ökning förklaras av att inflödet av personer födda utanför Europa in i etableringsuppdraget. Antal inskrivna arbetslösa födda utanför Europa uppgick till 35 400, eller 50 procent av alla inskrivna. I mars 2016 var antalet inskrivna födda utanför Europa 32 400, eller 47 procent av alla inskrivna.

- Många av de som är inskrivna i etableringsuppdraget saknar gymnasieutbildning, vilket ställer stora krav på att motivera fler till utbildning, säger Pia Ackmark, marknadschef Stockholm Gotland.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar har under en längre tid minskat. I slutet mars var 7 100 ungdomar inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten för ungdomar var i mars 6,5 procent, vilket var en minskning med 0,7 procentenheter sedan mars 2016.

Kort om arbetsmarknaden för Stockholms län i mars

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016.

 • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 70 054 personer (69 493) varav 7 619 inom etablering (4 351).
   
 • 6,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 7 130 personer (7 866) varav 1 397 inom etablering (664).
   
 • 42 265 personer var öppet arbetslösa (42 016) varav 5 726 inom etablering (3 182).
   
 • 28 038 personer deltog i program med aktivitetsstöd (28 436) varav 1 893 inom etablering (1 169).
   
 • 5 215 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 072) varav 200 inom etablering (186).
   
 • 7 150 personer fick arbete (7 355) varav 200 inom etablering (186).
   
 • 827 personer varslades om uppsägning (950).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.
 

Månadsstatistiken för april publiceras den 10 maj klockan 08.00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se