Välkommen till presentationen av arbetsmarknadsutsikterna för Stockholms län 2018

Hur kommer efterfrågan på arbetskraft att se ut framöver? Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen prognoser över arbetsmarknadsutsikterna. Prognosen presenteras onsdagen den 13 december på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Prognosen beskriver förväntad syssel­sättning och arbetslöshet med bedömningar av kompetensbehov i olika branscher och yrken.

Arbetsförmedlingen har intervjuat ett stort antal arbetsgivare inom alla branscher i länet. Svaren har sammanställts i en prognos över hur länets arbetsmarknad utvecklas och svarar även på frågor om:
 

 • Hur företagen ser på framtiden.

 • Hur brist på arbetskraft för arbetsgivarna kan se ut.

 • Vilka de största utmaningarna är i länet.

  Prognosen presenteras av analytikern Johan Eklöf. Medverkar gör även Göran Wahlstrand, chef Arbetsförmedlingen Stockholm/Gotland.
  .

  Tid: Onsdagen den 13 december. Från klockan 9.00 serveras kaffe och lussekatter. Presentationen börjar klockan 10.00.

  Plats: Arbetsförmedlingens huvudkontor, Hälsingegatan 38, plan, tre, lokal Stora Björn.

Media är varmt välkomna att delta. Anmäl gärna deltagande till:
Amina Grill, 010-486 07 52, amina.grill@arbetsformedlingen.se

Välkommen!

Göran Wahlstrand,
Chef, Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland

För information: Johan Eklöf, analytiker,  010-486 24 23  

Presskontakt: Amina Grill 010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera