Yrkena i Norrtälje där det kommer att bli brist på arbetskraft

Inom de närmaste tio åren beräknas närmare 5000 personer att gå i pension i Norrtälje. Det är betydligt fler än vad som kommer ut på arbetsmarknaden. Resultatet blir ett stort behov av arbetskraft inom flera yrkeskategorier, bland annat inom sjukvård och jord- och skogsbruk där det redan i dag råder brist. Arbetsförmedlingen är en självklar motor i det behov av matchningsprocesser som uppstår.

– Många arbetsgivare känner inte till all den hjälp vi kan ge vid rekryteringar. Vi erbjuder bland annat en egen kontaktperson som hjälper dig som arbetsgivare att effektivt hitta rätt person, säger Lennart Lundin, arbetsförmedlingschef i Norrtälje.
Han fortsätter:
– Nu har vi fått i uppdrag av regeringen att gå ut och berätta för arbetsgivarna om hur vi kan hjälpa dem att finna rätt kompetens och att då även titta bland de kategorier som lätt glöms bort. Det finns en stor kompetens som många arbetsgivare missar i den här gruppen och där kan anställningsstöd bli en brygga.

Arbetsförmedlingen kan erbjuda en rad olika anställningsstöd till arbetsgivare som anställer till exempel långtidsarbetslösa eller personer med nedsatt arbetsförmåga. För att berätta mer om hur Arbetsförmedlingen kan stötta arbetsgivare åker vi nu ut på en rikstäckande arbetsgivarturné. Första stopp är Norrtälje den 24 april.

Bristyrkena i kommunen
I Norrtälje är drygt 2000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i olika former av program. Samtidigt väntas stora pensionsavgångar de kommande åren, bara i år väntas 600 personer nå pensionsåldern. Det är betydligt fler än de cirka 450 ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden. Den generationsväxling som kommunen står inför ökar trycket på arbetsgivarna att hitta rätt kompetens.

De närmaste åren väntas stora pensionsavgångar inom framför allt jord- och skogsbruk, utbildning, fastigheter, sjukvård, bank och data i Norrtälje. Inom dessa sektorer har kommunen betydligt större åldersavgångar än i riket i övrigt. Nästan hälften av de sysselsatta inom till exempel jord- och skogsbruket går i pension fram till år 2025.  

Redan nu har Norrtälje stor brist på arbetskraft inom flera yrken som anläggningsarbetare, byggnadsplåtslagare, förskollärare, it-arkitekter, plattsättare, bussförare och kranbilförare.

Mer information finns i bifogat bildspel samt tabell.

För kommentarer: Lennart Lundin, arbetsförmedlingschef i Norrtälje, 010-486 68 01
Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se