Arbetsmarknaden blir allt trögare

Arbetsmarknaden i Uppsala län fortsätter att mattas av och antalet arbetssökande ökar jämfört med samma period förra året. Samtidigt fick Arbetsförmedlingen in lika många nya jobb som förra året och något fler arbetslösa gick ut i arbete.

Det totala antalet arbetslösa uppgick i slutet av januari till närmare 10 800 personer i Uppsala län, en ökning med nästan 500 personer jämfört med januari 2012. Arbetslösheten har stigit med 0,2 procentenheter till 6,4 procent och det är fortfarande den lägsta siffran sett till hela landet. Skillnaderna är dock fortsatt mycket stora mellan kommunerna i länet. Högst arbetslöshet har Älvkarleby kommun med 11,4 procent och lägst är arbetslösheten i Knivsta med 3,8 procent.

Januarisiffrorna visar också att antalet varsel ökar jämfört med förra året. I slutet av januari hade 107 personer varslats om uppsägning jämfört med 17 personer under samma månad 2012.

Under januari månad anmäldes det ungefär lika många lediga jobb till arbetsförmedlingarna i Uppsala län som under samma månad förra året, 1 683 platser mot 1 679 förra året. Dessutom gick närmare 1 300 arbetslösa personer ut i någon form av arbete, en ökning med 70 personer jämfört med januari 2012.

Av det totala antalet arbetslösa personer deltog 4 554 i program med aktivitetsstöd under slutet av januari. Det är drygt 210 fler än samma månad förra året. Två av tre programdeltagare är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar.

Nu har det även blivit möjligt för de i jobb- och utvecklingsgarantin som har fyllt 25 år och som saknar grund- eller gymnasiebetyg att ta del av Folkhögskolesatsningen. Tidigare riktades insatsen enbart till ungdomar.
Det rör sig om en studiemotiverande kurs på tre månader och är en väldigt bra möjlighet för våra programdeltagare över 25 år att få slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet och därmed öka sina chanser till arbete, säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen.


Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen, 010-486 79 14

För information: Catarina Annetorp Hörnsten, utredare, 010-487 67 07

Presskontakt:
Maria Ahnér, 010-487 52 62

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se